Tìm hiểu về quy luật 3 điểm chạm trong price action

0
133

Trade with Top Brokers

Tìm hiểu về quy luật 3 điểm chạm trong price action

Ba điểm chạm nghĩa là ba lần thị trường cố gắng phá vỡ một khu vực kháng cự hỗ trợ quan trọng nào đó trên thị trường. Nếu sau ba lần mà giá không đảo chiều, khu vực kháng cự hỗ trợ đó không còn đủ vững để “giữ giá”.

Quy luật ba điểm chạm là gì?

ba điểm chạm là một quy luật đơn giản giupa trader nhanh chóng phân biệt vùng hỗ trợ kháng cự có khả năng bị phá vỡ hay sẽ giữ vững.  Quy luật này có độ chính xác mang tính tương đối nhưng có thể giúp trader làm phương tiện tham khảo trước khi ra quyết định mua hay bán quanh các mức kháng cự hỗ trợ.

Nguyên lý hoạt động của quy luật ba điểm chạm

Các lệnh chờ thường được đặt tại các vùng kháng cự hỗ trợ với kỳ vọng giá sẽ dội ngược về phía đối diện trong mỗi lần thị trường chạm đến các vùng giá đó. Tuy nhiên, nếu bạn muốn là những trader đầu tiên bắt đáy hay bắt đỉnh tại vùng kháng cự hỗ trợ, bạn sẽ cảm thấy rất thất vọng nếu sau ba lần mà vùng giá đó vẫn chưa giữ vững (giá vẫn tiếp tục quay lại vùng kháng cự hỗ trợ).

Bạn sẽ cảm thấy nản và từ bỏ đặt lệnh chờ khi thị trường đến vùng giá mình vừa đặt đến lần thứ tư hay thứ năm.

Quan sát ví dụ ta thấy trong mỗi lần giá quay lại vùng kháng cự hỗ trợ sau đó thoát khỏi thì được tính là một lần chạm. Đến lần chạm thứ ba, Trader có thể sử dụng mô hình nến đảo chiều để vào lệnh. Trường hợp giá quay lại và đảo chiều, bạn “hiểu” là giá có khả năng sẽ breakout vùng kháng cự hỗ trợ ban đầu và tiếp tục vào lệnh theo kỳ vọng đó.

Quan sát thị trường nhiều bạn sẽ thấy quy luật này lặp lại rất thường xuyên.

Nếu thấy bài viết hay bạn hay like và comment thả tim cho bài viết nhé!

Bình luận của bạn

Please enter your comment!
Please enter your name here