Các nguyên lý để hiểu hành vi giá Phần 3

Các nguyên lý để hiểu hành vi giá Phần 3. Sau khi chúng ta đi qua 6 nguyên lý hành vi giá ở 2 bài...

Các nguyên lý để hiểu hành vi giá Phần 2

Các nguyên lý để hiểu hành vi giá Phần 2. Nguyên lý 4: Giá có xu hướng đi ngang, bị nén trong vùng phạm vi hẹp...

Các nguyên lý để hiểu hành vi giá phần 1

Các nguyên lý để hiểu hành vi giá phần 1. Nguyên lý 1: Tin tưởng xu hướng tăng hoặc giảm và kỳ vọng giá tiếp tục...

Mô hình nến Three Buddha Top / Bottom – Ba đỉnh / Ba đáy

Mô hình nến Three Buddha Top / Bottom – Ba đỉnh / Ba đáy. Mô hình Ba Đỉnh Núi​ Mô hình ba đỉnh núi hay ba...

Mô hình nến Three Black Crows – Ba con quạ đen

Mô hình nến Three Black Crows – Ba con quạ đen. Mô hình nến ba con quạ đen ( Three Black Crows Candlestick Pattern)​ Mô hình nến ba con quạ...

Mô hình nến Spinning Tops – Con xoay

Mô hình nến Spinning Tops – Con xoay. Mô hình nến con xoay (Spinning Tops Candlesticks)​ Mô hình nến xoay có thân nến nhỏ và là dấu hiệu cho thấy...

Mô hình nến Shooting Star – Bắn sao

Mô hình nến Shooting Star – Bắn sao. Mô hình nến bắn sao ( Shooting Star Candlestick)​ Mô hình nến bắn sao thường xuất hiện sau một đợt xu hướng...

Mô hình nến Rising Three Methods – Tăng giá 3 bước

Mô hình nến Rising Three Methods – Tăng giá 3 bước. Mô hình tiếp diễn tăng giá 3 bước (Rising Three Methods Bullish Candlestick Continuation Pattern) Mô hình...

Mô hình nến High Price Gapping Play

Mô hình nến High Price Gapping Play. Mô hình nến tăng tiếp diễn High Price Gapping Play High Price Gapping Play xảy ra khi có một...

Mô hình nến búa ngược-Inverted Hammer

Mô hình nến búa ngược-Inverted Hammer. Mô hình nến búa ngược là Mô hình có dạng tương tự với mô hình nến búa ở chỗ...