Phân tích nhanh GBPJPY 18/10-Mô hình nêm tăng. Phân tích nhanh GBPJPY 18/10- Brexit vẫn là sự kiến chính gây tác động mạnh lên cho các cặp tiền có liên quan đến GBP. Hiện tại GBPJPY đang di chuyển trong mô hình nêm tăng.  Phân tích nhanh GBPJPY 18/10 - Blog...
Tín hiệu giao dịch ngày 15 tháng 10 GBP/USD | Mua 1.258 Stop Loss 1.254 Take profit 1 1.65 Take profit 2 1.27 Giao dịch Với broker Hotforex GBPUSD đang ở 1.262 XAU/USD | Mua 1488 Stop Loss 1483 Take profit 1 1500 Take profit 2 1520 Giao dịch với broker ICmarkets GIÁ hiện tại 1494 EUR/USD | Bán 1.105 Stop Loss 1.108 Take profit 1 1.10 Take profit 2 1.09 Giao dịch với broker XM Giá hiện tại 1.101 THAM GIA NHÓM...
Tín hiệu giao dịch ngày 11 tháng 10 GBP/USD | Mua 1.238 Stop Loss 1.234 Take profit 1 1.245 Take profit 2 1.25 Giao dịch Với broker Hotforex GBPUSD đang ở 1.242 XAU/USD | Bán 1500 Stop Loss 1504 Take profit 1 1490 Take profit 2 1485 Giao dịch với broker ICmarkets GIÁ hiện tại 1494 EUR/USD | Bán 1.105 Stop Loss 1.108 Take profit 1 1.10 Take profit 2 1.09 Giao dịch với broker XM Giá hiện tại 1.101 THAM GIA NHÓM...
Tín hiệu giao dịch ngày 27 tháng 9 GBP/USD | Bán 1.235 Stop Loss 1.239 Take profit 1 1.23 Take profit 2 1.22 Giao dịch Với broker Hotforex GBPUSD đang ở 1.233 XAU/USD | Bán 1516 Stop Loss 1521 Take profit 1 1500 Take profit 2 1480 Giao dịch với broker ICmarkets GIÁ hiện tại 1506 EUR/USD | Mua 1.0910 Stop Loss 1.0880 Take profit 1 1.10 Take profit 2 1.11 Giao dịch với broker XM Giá hiện tại 1.0915 THAM GIA NHÓM...
Tín hiệu giao dịch ngày 16 tháng 9 GBP/USD | Mua 1.243 Stop Loss 1.239 Take profit 1 1.25 Take profit 2 1.26 Giao dịch Với broker Hotforex GBPUSD đang ở 1.248 XAU/USD | Bán 1516 Stop Loss 1521 Take profit 1 1500 Take profit 2 1480 Giao dịch với broker ICmarkets GIÁ hiện tại 1507 EUR/USD | Mua 1.105 Stop Loss 1.101 Take profit 1 1.11 Take profit 2 1.12 Giao dịch với broker XM Giá hiện tại 1.107 THAM GIA NHÓM...
Tín hiệu giao dịch ngày 12 tháng 9 GBP/USD | Bán 1.236 Stop Loss 1.239 Take profit 1 1.23 Take profit 2 1.22 Giao dịch Với broker Hotforex GBPUSD đang ở 1.233 XAU/USD | Bán 1495 Stop Loss 1499 Take profit 1 1490 Take profit 2 1480 Giao dịch với broker ICmarkets GIÁ hiện tại 1493 EUR/USD | Mua 1.10 Stop Loss 1.096 Take profit 1 1.11 Take profit 2 1.12 Giao dịch với broker XM Giá hiện tại 1.101 THAM GIA NHÓM...
Tín hiệu giao dịch ngày 9 tháng 9 GBP/USD | Bán 1.23 Stop Loss 1.234 Take profit 1 1.225 Take profit 2 1.22 Giao dịch Với broker Hotforex GBPUSD đang ở 1.228 XAU/USD | Bán 1520 Stop Loss 1525 Take profit 1 1510 Take profit 2 1500 Giao dịch với broker ICmarkets GIÁ hiện tại 1510 EUR/USD | Bán 1.105 Stop Loss 1.108 Take profit 1 1.10 Take profit 2 1.09 Giao dịch với broker XM Giá hiện tại 1.102 THAM GIA NHÓM...
Tín hiệu giao dịch ngày 6 tháng 9 GBP/USD | Mua 1.23 Stop Loss 1.226 Take profit 1 1.24 Take profit 2 1.25 Giao dịch Với broker Hotforex GBPUSD đang ở 1.232 XAU/USD | Bán 1525 Stop Loss 1530 Take profit 1 1515 Take profit 2 1500 Giao dịch với broker ICmarkets GIÁ hiện tại 1520 EUR/USD | Mua 1.10 Stop Loss 1.096 Take profit 1 1.11 Take profit 2 1.12 Giao dịch với broker XM Giá hiện tại 1.103 THAM GIA NHÓM...
Tín hiệu giao dịch ngày 5 tháng 9 GBP/USD | Mua 1.22 Stop Loss 1.216 Take profit 1 1.23 Take profit 2 1.24 Giao dịch Với broker Hotforex GBPUSD đang ở 1.224 XAU/USD | Mua 1545 Stop Loss 1540 Take profit 1 1555 Take profit 2 1565 Giao dịch với broker ICmarkets GIÁ hiện tại 1548 EUR/USD | Mua 1.10 Stop Loss 1.096 Take profit 1 1.11 Take profit 2 1.12 Giao dịch với broker XM Giá hiện tại 1.103 THAM GIA NHÓM...
Tín hiệu giao dịch ngày 4 tháng 9 GBP/USD | Mua 1.204 Stop Loss 1.20 Take profit 1 1.21 Take profit 2 1.217 Giao dịch Với broker Hotforex GBPUSD đang ở 1.208 XAU/USD | Mua 1542 Stop Loss 1537 Take profit 1 1550 Take profit 2 1560 Giao dịch với broker ICmarkets GIÁ hiện tại 1547 EUR/USD | Mua 1.095 Stop Loss 1.091 Take profit 1 1.11 Take profit 2 1.12 Giao dịch với broker XM Giá hiện tại 1.097 THAM GIA NHÓM...