Bài viết mới nhất

Vàng 27/1-Kênh giá tăng

Phân tích Vàng 27/1-Tập trung vào dữ liệu Core PCE

Phân tích Vàng 27/1-Tập trung vào dữ liệu Core PCE. Phân tích Vàng 27/1- Vàng thế giới đã chịu áp lực suy giảm về dưới...
Vàng 26/1-Kênh giá tăng

Phân tích Vàng 26/1-Chú ý đến dữ liệu GDP Hoa Kỳ

Phân tích Vàng 26/1-Chú ý đến dữ liệu GDP Hoa Kỳ. Phân tích Vàng 26/1- Vàng thế giới đã tăng lên gần 1950 vào hôm...
Vàng 25/1-Di chuyển trong kênh giá tăng

Phân tích Vàng 25/1-Vàng đi trong kênh giá tăng

Phân tích Vàng 25/1-Vàng đi trong kênh giá tăng. Phân tích Vàng 25/1- Vàng thế giới tiếp tục đi trong kênh giá tăng với hướng...
Vàng 20/1-Di chuyển trong kênh giá tăng

Phân tích Vàng 20/1-Vàng tăng bất chấp FED diều hâu

Phân tích Vàng 20/1-Vàng tăng bất chấp FED diều hâu. Phân tích Vàng 20/1- Vàng đã tăng giá khá tốt vào hôm qua và phá...
Vàng 19/1-Liệu có phá vỡ kênh giá tăng

Phân tích Vàng 19/1-Liệu có phá kênh giá tăng?

Phân tích Vàng 19/1-Liệu có phá kênh giá tăng? Phân tích Vàng 19/1- Vàng đã biến động khá mạnh vào ngày hôm qua khi hàng...
Vàng 18/1-Mô hình cờ tăng

Phân tích Vàng 18/1-Chú ý đến dữ liệu lạm phát

Phân tích Vàng 18/1-Chú ý đến dữ liệu lạm phát. Phân tích Vàng 18/1- Vàng thế giới di chuyển trong biên độ hẹp vào ngày...
Vàng 17/1-kênh giá tăng

Phân tích Vàng 17/1-Chỉ số sản xuất của Empire State

Phân tích Vàng 17/1-Chỉ số sản xuất của Empire State. Phân tích Vàng 17/1- Vàng thế giới vẫn di chuyển ổn định trên 1910 và...

HF markets-Chương trình mèo vàng may mắn

HF markets-Chương trình mèo vàng may mắn. Tham gia cùng HF markets sự kiện đầu năm 2023 lần này "Chương trình mèo vàng may mắn"...
Vàng 16/1-giảm điều chỉnh

Phân tích Vàng 16/1-Lạm phát hạ nhiệt

Phân tích Vàng 16/1-Lạm phát hạ nhiệt. Phân tích Vàng 16/1- Vàng thế giới được hỗ trợ tăng tốt trong tuần trước khi Hoa Kỳ...
Vàng 13/1-Kháng cự tâm lý số tròn 1900

Phân tích Vàng 13/1-Kháng cự tâm lý số tròn 1900

Phân tích Vàng 13/1-Kháng cự tâm lý số tròn 1900. Phân tích Vàng 13/1- Vàng biến động khá dữ dội vào phiên mỹ tối qua...