Bài viết mới nhất

Vàng 23/6 trendine giảm

Vàng 23/6-Ngày hội dữ liệu PMI sản xuất và dịch vụ

Vàng 23/6-Ngày hội dữ liệu PMI sản xuất và dịch vụ.Vàng thế giới chạy trong vùng biên 1790-1772 vào hôm qua. Bài phát biểu...

Vàng 22/6-Chú ý bài phát biểu của chủ tịch FED

Vàng 22/6-Chú ý bài phát biểu của chủ tịch FED.Vàng có sự tăng hồi phục từ mốc 1760 lên 1787. Các nhà đầu tư...
Vàng 21/6-Phân kỳ tăng

Vàng 21/6-Vàng Chịu áp lực giảm

Vàng 21/6-Vàng Chịu áp lực giảm.Vàng thế giới tuần trước đã suy giảm rất mạnh có lúc giảm về 1760. Vàng bị bán tháo...
Vàng 18/6-Fib 61.8%

Vàng 18/6-Cầm máu ở Fib 61.8%

Vàng 18/6-Cầm máu ở Fib 61.8%.Vàng thế giới đã "Chảy máu" khá mạnh hơn 100$ từ vùng 1873 về 1768 sau khi biên bản...

Vàng 17/6-FED diều hâu đã gây áp lực giảm lên Vàng

Vàng 17/6-FED diều hâu đã gây áp lực giảm lên Vàng.Vàng thế giới đã suy giảm rất mạnh sau khi FED công bố lãi...

Vàng 16/6-Cuộc họp chính sách tiền tệ của FOMC về khuya

Vàng 16/6-Cuộc họp chính sách tiền tệ của FOMC về khuya.Vàng thế giới di chuyển trong biên 1870-1852 vào hôm qua. Trước những dữ...
Vàng 15/6-Kênh giảm

Vàng 15/6-Nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng cần chú ý

Vàng 15/6-Nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng cần chú ý.Vàng thế giới khá sôi động trong ngày giao dịch thứ 2 đầu tuần....
Vàng phiên mỹ 14/6

Vàng 14/6-Kỳ vọng FED giảm QE

Vàng 14/6-Kỳ vọng FED giảm QE.Vàng thế giới đã suy giảm mạnh vào thứ 6 tuần trước từ 1903 về 1870 khi thị trường...
Vàng 11/6-Harmonic giảm

Vàng 11/6-Vàng như nào sau dữ liệu lạm phát tăng?

Vàng 11/6-Vàng như nào sau dữ liệu lạm phát tăng?Vàng thế giới có pha giảm về 1870 sau khi Hoa Kỳ công bố dữ...
Vàng 10/6- Vai đầu vai

Vàng 10/6-Trọng tâm là dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ

Vàng 10/6-Trọng tâm là dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ.Vàng thế giới di chuyển khá hẹp vào hôm qua khi chạy trong vùng...