Bài viết mới nhất

vang-30-6-kenh-gia-giam

Phân tích Vàng 30/6- Chờ đợi dữ liệu Core PCE Hoa Kỳ

Phân tích Vàng 30/6- Chờ đợi dữ liệu Core PCE Hoa Kỳ. Phân tích Vàng 30/6- Vàng thế giới di chuyển trong biên 1811-1833 vào...
vang-29-6-kenh-gia-giam

Phân tích Vàng 29/6- Chờ đợi dữ liệu GDP Hoa Kỳ

Phân tích Vàng 29/6- Chờ đợi dữ liệu GDP Hoa Kỳ. Phân tích vàng 29/6- Vàng thế giới hôm qua biến động trong biên độ...
vang-28-6-di-chuyen-trong-range

Phân tích Vàng 28/6- Dữ liệu niềm tin tiêu dùng

Phân tích Vàng 28/6- Dữ liệu niềm tin tiêu dùng. Phân tích Vàng 28/6- Vàng thế giới đã chịu áp lực suy giảm trở lại...
vang-27-6-trendline-giam

Phân tích Vàng 27/6- Chú ý đến dữ liệu kinh tế

Phân tích Vàng 27/6- Chú ý đến dữ liệu kinh tế. Phân tích Vàng 27/6- Vàng thế giới đã có "GAP" tăng khi khởi động...
vang-24-6-pha-vo-mo-hinh-tam-giac

Phân tích Vàng 24/6- FED muốn đưa lãi suất về mức trung lập

Phân tích Vàng 24/6- FED muốn đưa lãi suất về mức trung lập. Phân tích Vàng 24/6- Vàng thế giới di chuyển trong biên 1823-1846...
vang-23-6-kiem-tra-lai-trendline-bi-gay

Phân tích Vàng 23/6-FED hành động quyết liệt để chống lạm phát

Phân tích Vàng 23/6-FED hành động quyết liệt để chống lạm phát. Phân tích Vàng 23/6- Vàng thế giới hôm qua có lúc suy giảm...
vang-22-6-kenh-gia-giam

Phân tích Vàng 22/6- Trọng tâm là phiên điều trần của Powell

Phân tích Vàng 22/6- Trọng tâm là phiên điều trần của Powell. Phân tích Vàng 22/6- Vàng thế giới tiếp tục biến động hẹp vào...
vang-21-6-nen-trong-mo-hinh-tam-giac

Phân tích Vàng 21/6-Chờ đợi những tin tức quan trọng

Phân tích Vàng 21/6-Chờ đợi những tin tức quan trọng. Phân tích Vàng 21/6- Vàng thế giới di chuyển trong biên độ 1835-1846 vào hôm...
vang-20-6-trendline-ho-tro-tang

Phân tích Vàng 20/6-Rơi vào thế giằng co

Phân tích Vàng 20/6-Rơi vào thế giằng co. Phân tích Vàng 20/6- Vàng thế giới sau khi lên gần 1858 thì đã nhanh chóng suy...
vang-17-6-ho-tro-quan-trong

Phân tích Vàng 17/6- Bài phát biểu của chủ tịch FED Powell

Phân tích Vàng 17/6- Bài phát biểu của chủ tịch FED Powell. Phân tích Vàng 17/6- Vàng thế giới biến động tương đối mạnh vào...