Bài viết mới nhất

Vàng 28/11- Mô hình nêm tăng

Phân tích Vàng 28/11- Vàng tích lũy chờ thêm dữ liệu

Phân tích Vàng 28/11- Vàng tích lũy chờ thêm dữ liệu. Phân tích Vàng 28/11- Vàng tích lũy kể từ cuối tuần trước khi Hoa...
Vàng 25/11- Canh mua khi điều chỉnh giảm

Phân tích Vàng 25/11- Vàng di chuyển hẹp

Phân tích Vàng 25/11- Vàng di chuyển hẹp. Phân tích Vàng 25/11- Vàng di chuyển hẹp vào hôm qua khi chạy trong biên 1752-1758 trước...
Vàng 23/11- Di chuyển trong kênh giá giảm

Phân tích Vàng 23/11-Dữ liệu PMI và biên bản cuộc họp FOMC

Phân tích Vàng 23/11-Dữ liệu PMI và biên bản cuộc họp FOMC. Phân tích Vàng 23/11- Vàng di chuyển khá hẹp vào hôm qua khi...
Vàng 22/11- Kênh giá giảm

Phân tích Vàng 22/11- Vàng di chuyển trong kênh giá giảm

Phân tích Vàng 22/11- Vàng di chuyển trong kênh giá giảm. Phân tích Vàng 22/11- Vàng thế giới tiếp tục chịu áp lực suy giảm...
Vàng 21/11- kênh giá giảm

Phân tích Vàng 21/11- FED diều hâu khiến vàng suy giảm

Phân tích Vàng 21/11- FED diều hâu khiến vàng suy giảm. Phân tích Vàng 21/11 - Vàng thế giới đã chịu áp lực suy giảm...
Vàng 18/11-Vai đầu vai

Phân tích Vàng 18/11-Vàng điều chỉnh giảm nhẹ

Phân tích Vàng 18/11-Vàng điều chỉnh giảm nhẹ. Phân tích Vàng 18/11- Vàng điều chỉnh giảm nhẹ vào hôm qua về quanh 1754. Bị ảnh...
Vàng 17/11-Điều chỉnh giảm với phân kỳ giảm

Phân tích Vàng 17/11-Căng thẳng địa chính trị dịu lại

Phân tích Vàng 17/11-Căng thẳng địa chính trị dịu lại. Phân tích Vàng 17/11- GIÁ VÀNG THẾ GIỚI có xu hướng di chuyển ổn định...
Vàng 16/11-Trendline hỗ trợ tăng giá

Phân tích Vàng 16/11-Dữ liệu bán lẻ Hoa Kỳ

Phân tích Vàng 16/11-Dữ liệu bán lẻ Hoa Kỳ. Phân tích Vàng 16/11- Vàng đã biến động với chiều hướng tăng giá vào hôm qua...
Vàng 15/11- Trendline hỗ trợ tăng

Phân tích Vàng 15/11-Nhiều dữ liệu kinh tế cần chú ý

Phân tích Vàng 15/11-Nhiều dữ liệu kinh tế cần chú ý. Phân tích Vàng 15/11- GIÁ VÀNG THẾ GIỚI có sự điều chỉnh nhẹ về...
Vàng 14/11 - Vàng điều chỉnh giảm

Phân tích Vàng 14/11 – Vàng điều chỉnh giảm

Phân tích Vàng 14/11 - Vàng điều chỉnh giảm. Phân tích Vàng 14/11 - Mở đầu phiên sáng nay thì vàng điều chỉnh giảm về...