Bài viết mới nhất

vang-19-8-ho-tro-fib-50

Phân tích Vàng 19/8-Chú ý mức hỗ trợ Fib 50%

Phân tích Vàng 19/8-Chú ý mức hỗ trợ Fib 50%. Phân tích Vàng 19/8- Vàng thế giới tiếp tục chịu áp lực giảm vào hôm...
vang-18-8-tang-phuc-hoi-voi-vang

Phân tích Vàng 18/8-FED ôn hòa có giúp vàng phục hồi

Phân tích Vàng 18/8-FED ôn hòa có giúp vàng phục hồi. Phân tích Vàng 18/8- Vàng thế giới hôm qua suy giảm về quanh 1760...
vang-17-8-phan-ky-tang

Phân tích Vàng 17/8-Nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng

Phân tích Vàng 17/8-Nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng. Phân tích Vàng 17/8- Vàng thế giới di chuyển hẹp vào hôm qua với biên...
vang-16-8-vung-ho-tro-quan-trong

Phân tích Vàng 16/8-Vùng hỗ trợ quan trọng với vàng

Phân tích Vàng 16/8-Vùng hỗ trợ quan trọng với vàng. Phân tích Vàng 16/8- Vàng thế giới đã chịu áp lực giảm tương đối mạnh...
Vang-15-8-khang-cu-tam-ly

Phân tích Vàng 15/8- Kháng cự tâm lý 1800

Phân tích Vàng 15/8- Kháng cự tâm lý 1800. Phân tích Vàng 15/8- Vàng thế giới đang kiểm tra vùng kháng cự tâm lý quanh...
vang-12-8-pha-vo-kenh-gia-tang-va-mo-hinh-nem

Phân tích Vàng 12/8- Vàng suy giảm khi lạm phát dịu lại

Phân tích Vàng 12/8- Vàng suy giảm khi lạm phát dịu lại. Phân tích Vàng 12/8- Vàng suy giảm khi lạm phát dịu lại. Hai...
vang-11-8-mo-hinh-nem-tang

Phân tích Vàng 11/8-Chuyển hướng sang dữ liệu PPI Hoa Kỳ

Phân tích Vàng 11/8-Chuyển hướng sang dữ liệu PPI Hoa Kỳ. Phân tích Vàng 11/8- Vàng thế giới được hỗ trợ tăng lên gần 1810...
vang-10-8-cap-nhat-phien-my

Phân tích Vàng 10/8-Báo cáo lạm phát của Hoa Kỳ

Phân tích Vàng 10/8-Báo cáo lạm phát của Hoa Kỳ. Phân tích Vàng 10/8- Vàng thế giới được hỗ trợ tăng lên quanh 1800 vào...
vang-9-8-khang-cu-dinh-cu

Phân tích Vàng 9/8-Vàng phục hồi trước thềm công bố dữ liệu lạm phát

Phân tích Vàng 9/8-Vàng phục hồi trước thềm công bố dữ liệu lạm phát. Phân tích Vàng 9/8- Vàng thế giới đã phục hồi tăng...
vang-8-8-kenh-gia-tang

Phân tích Vàng 8/8-Vàng sau dữ liệu bảng lương Nonfarm tốt

Phân tích Vàng 8/8-Vàng sau dữ liệu bảng lương Nonfarm tốt. Phân tích Vàng 8/8- Vàng thế giới đã chịu áp lực suy giảm mạnh...