Bài viết mới nhất

Vàng 14/1-Di chuyển trong range

Phân tích Vàng 14/1-Dữ liệu bán lẻ Hoa Kỳ

Phân tích Vàng 14/1-Dữ liệu bán lẻ Hoa Kỳ.Phân tích Vàng 14/1-Vàng thế giới hôm qua di chuyển trong biên 1812-1828. Vàng được hỗ...
Vàng 13/1-Kháng cự quan trọng

Phân tích Vàng 13/1-Lạm phát Hoa Kỳ cao nhất trong 40 năm

Phân tích Vàng 13/1-Lạm phát Hoa Kỳ cao nhất trong 40 năm.Phân tích Vàng 13/1- Vàng thế giới được hỗ trợ tăng sau khi...
Ý TƯỞNG GIAO DỊCH FOREX

Ý tưởng giao dịch forex ngày 12/1

Ý tưởng giao dịch forex ngày 12/1.Dưới đây là tổng hợp những ý tưởng giao dịch Forex ngày 12/1 từ blog ngoại hối.Kèo 1...
Vàng 12/1-Kháng cự trendline giảm

Phân tích Vàng 12/1-Tập trung vào dữ liệu CPI Hoa Kỳ

Phân tích Vàng 12/1-Tập trung vào dữ liệu CPI Hoa Kỳ.Phân tích Vàng 12/1- Vàng thế giới được hỗ trợ tăng vào phiên giao...
Vàng 11/1-Kháng cự hợp lưu

Phân tích Vàng 11/1-Powell có phiên điều trần

Phân tích Vàng 11/1-Powell có phiên điều trần.Phân tích Vàng 11/1- Vàng thế giới sau khi suy giảm về 1790 thì đã bật tăng...
Vàng 10/1-Harmonic tăng

Phân tích Vàng 10/1-Nonfarm xấu hỗ trợ giá vàng

Phân tích Vàng 10/1-Nonfarm xấu hỗ trợ giá vàng.Phân tích Vàng 10/1- Vàng thế giới sau khi suy giảm về quanh 1782 thì đã...
Vàng 7/1-Bullish harmonic butterfly

Phân tích Vàng 7/1-Bảng lương Nonfarm đầu năm 2022

Phân tích Vàng 7/1-Bảng lương Nonfarm đầu năm 2022.Phân tích Vàng 7/1- Vàng thế giới tiếp tục gặp áp lực giảm vào hôm qua...
Ý TƯỞNG GIAO DỊCH FOREX

Ý tưởng giao dịch forex ngày 6/1

Ý tưởng giao dịch forex ngày 6/1.Dưới đây là tổng hợp những ý tưởng giao dịch Forex ngày 6/1 từ blog ngoại hối.Kèo 1...
Vàng phiên mỹ 6/1-harmonic tăng

Phân tích Vàng 6/1-Chờ đợi dữ liệu PMI dịch vụ

Phân tích Vàng 6/1-Chờ đợi dữ liệu PMI dịch vụ.Phân tích Vàng 6/1- Vàng thế giới sau khi tăng lên 1830 vào hôm qua...
Ý TƯỞNG GIAO DỊCH FOREX

Ý tưởng giao dịch forex ngày 5/1

Ý tưởng giao dịch forex ngày 5/1.Dưới đây là tổng hợp những ý tưởng giao dịch Forex ngày 5/1 từ blog ngoại hối.Kèo 1...