Tín hiệu giao dịch ngày 24 tháng 7

Tín hiệu giao dịch ngày 24 tháng 7EUR/USD | Bán 1.1180Stop Loss 1.1210Take profit 1 1.10Take profit 2 1.1050Giao dịch Với broker HotforexEURUSD đang ở 1.1150 - Chờ khớpXAU/USD | Mua...

Phân tích Vàng 24/7- Vàng tìm điểm bật

Phân tích Vàng 24/7- Vàng tìm điểm bật. Vàng thế giới có sự sụt giảm vào hôm qua sau khi Mỹ đã đạt được thỏa thuận nợ. Tổng thống...

Tín hiệu giao dịch ngày 23 tháng 7

Tín hiệu giao dịch ngày 23 tháng 7EUR/USD | Mua 1.1195Stop Loss 1.1170Take profit 1 1.1220Take profit 2 1.1250Giao dịch Với broker HotforexEURUSD đang ở 1.1197 - Chờ khớpXAU/USD | Mua...

Phân tích Vàng 19/7-Lại phá đỉnh

Phân tích Vàng 19/7-Lại phá đỉnh. Vàng thế giới tăng rất mạnh vào hôm qua khi căng thẳng giữa Mỹ-Iran nóng trở lại. Bên cạnh...

Tín hiệu giao dịch ngày 19 tháng 7

Tín hiệu giao dịch ngày 19 tháng 7EUR/USD | Bán 1.1270Stop Loss 1.1310Take profit 1 1.1220Take profit 2 1.1050Giao dịch Với broker HotforexEURUSD đang ở 1.1260 - Chờ khớpXAU/USD | Mua...

Phân tích Vàng 18/7- Vàng vỡ tam giác

Phân tích Vàng 18/7- Vàng vỡ tam giác. Vàng thế giới hôm qua bật tăng khá mạnh lên quanh 1430. Trước đó thì vàng đã...

Tín hiệu giao dịch ngày 18 tháng 7

Tín hiệu giao dịch ngày 18 tháng 7EUR/USD | Bán 1.1250Stop Loss 1.1290Take profit 1 1.1120Take profit 2 1.1050Giao dịch Với broker HotforexEURUSD đang ở 1.1230 - Chờ khớpXAU/USD | Mua...

Phân tích GBPUSD 17/7-Chờ dữ liệu CPI Anh

Phân tích GBPUSD 17/7-Chờ dữ liệu CPI Anh. Đồng Bảng tiếp tục chịu áp lực giảm vào hôm qua khi sự không chắn về brexit...

Tín hiệu giao dịch ngày 17 tháng 7

Tín hiệu giao dịch ngày 17 tháng 7EUR/USD | Bán 1.1230Stop Loss 1.1370Take profit 1 1.1120Take profit 2 1.1050Giao dịch Với broker HotforexEURUSD đang ở 1.1210 - Chờ khớpXAU/USD | Bán...

Dữ liệu tài chính vô dụng với một số trader, Tại sao?

Dữ liệu tài chính vô dụng với một số trader, Tại sao? Trong hầu hết các trường hợp, dữ liệu tài chính không thể ngay...