Bài viết mới nhất

Vàng 24/9- Phân kỳ tăng

Vàng 24/9- Vàng phục hồi với phân kỳ tăng

Vàng 24/9- Vàng phục hồi với phân kỳ tăng.Vàng 24/9- Vàng thế giới chịu áp lực giảm tương đối mạnh vào hôm qua khi...
Vàng phiên mỹ 23/9

Vàng 23/9- Vàng suy giảm sau khi FED Hawkish

Vàng 23/9- Vàng suy giảm sau khi FED Hawkish.Vàng 23/9- Vàng thế giới sau khi tăng lên 1787 thì đã chịu áp lực suy...
Vàng 22/9 Trendline giảm

Vàng 22/9-Tập trung vào cuộc họp FOMC về khuya

Vàng 22/9-Tập trung vào cuộc họp FOMC về khuya.Vàng 22/9- Vàng thế giới tiếp tục tăng phục hồi vào hôm qua sau khi tạo...
Vàng 21/9- phiên mỹ

Vàng 21/9-Vàng thận trọng chờ cuộc họp FOMC

Vàng 21/9-Vàng thận trọng chờ cuộc họp FOMC.Vàng 21/9- Vàng thế giới có phiên phục hồi tăng sau khi giảm về 1741 thì Vàng...
Vàng phiên Á 20/9-Phân kỳ tăng

Vàng 20/9-Vàng phục hồi yếu ớt

Vàng 20/9-Vàng phục hồi yếu ớt.Vàng 20/9- Vàng thế giới chịu áp lực giảm tương đối vào tuần trước kể từ khi dữ liệu...
Vàng 17/9- Vàng phục hồi

Vàng 17/9- Vàng phục hồi sau pha giảm mạnh

Vàng 17/9- Vàng phục hồi sau pha giảm mạnh.Vàng 17/9- Vàng thế giới chịu áp lực giảm rất mạnh vào hôm qua với mức...
Vàng 16/9-Vai-đầu-vai

Vàng 16/9- Tập trung vào dữ liệu bán lẻ Hoa Kỳ

Vàng 16/9- Tập trung vào dữ liệu bán lẻ Hoa Kỳ.Vàng 16/9- Vàng thế giới có sự điều chỉnh giảm vào hôm qua sau...
FED mua đảo ngược 1

Fed sử dụng các công cụ mua lại ngược lại đạt mức cao thứ...

Fed sử dụng các công cụ mua lại ngược lại đạt mức cao thứ hai trong lịch sử.Việc Fed sử dụng các công cụ...
Vàng 15/9- Vàng điều chỉnh giảm

Vàng 15/9- Vàng điều chỉnh giảm

Vàng 15/9- Vàng điều chỉnh giảm.Vàng 15/9- Vàng thế giới đã tăng rất tích cực vào hôm qua từ quanh 1782 lên 1808 trước...
Vàng 14/9- Vai đầu vai

Vàng 14/9- Tập trung vào dữ liệu CPI Hoa Kỳ

Vàng 14/9- Tập trung vào dữ liệu CPI Hoa Kỳ.Vàng 14/9- Vàng vẫn đang chịu áp lực dưới 1800$. Hôm qua thì Vàng đã...