Bài viết mới nhất

Vàng 3/12 Phiên mỹ- Mô hình nêm giảm

Vàng 3/12-Tập trung vào bảng lương Nonfarm

Vàng 3/12-Tập trung vào bảng lương Nonfarm.Vàng 3/12- Vàng thế giới chịu áp lực suy giảm về gần 1760 vào hôm qua trước bối...
Vàng 2/12-Mô hình vai đầu vai

Vàng 2/12-Vàng nghiêng về hướng giảm

Vàng 2/12-Vàng nghiêng về hướng giảm.Vàng 2/12- Vàng thế giới có pha hồi phục từ 1770 lên 1794 vào hôm qua và tiếp tục...

Vàng 1/12-Dữ liệu bảng lương ADP và PMI sản xuất

Vàng 1/12-Dữ liệu bảng lương ADP và PMI sản xuất.Vàng 1/12- Vàng thế giới đã biến động tương đối mạnh vào ngày hôm qua...
Vàng 30/11-Trendline hỗ trợ tăng

Vàng 30/11-Bài phát biểu của Powell

Vàng 30/11-Bài phát biểu của Powell.Vàng 30/11- Vàng thế giới di chuyển trong biên 1782-1800 trong phiên giao dịch đầu tuần khi thị trường...
Vàng 29/11-Trendline hỗ trợ tăng

Vàng 29/11-Hỗ trợ bởi biến thể COVID-19 mới

Vàng 29/11-Hỗ trợ bởi biến thể COVID-19 mới.Vàng 29/11- Vàng thế giới biến động tương đối mạnh vào cuối tuần qua khi thông tin...
Vàng 25/11-trendline hỗ trợ tăng

Vàng 26/11-Di chuyển hẹp phiên cuối tuần

Vàng 26/11-Di chuyển hẹp phiên cuối tuần.Vàng 26/11- Vàng thế giới di chuyển khá hẹp vào hôm qua khi Hoa Kỳ nghỉ lễ Tạ...
Vàng 25/11-trendline hỗ trợ tăng

Vàng 25/11-Biến động hẹp ngày lễ tạ ơn

Vàng 25/11-Biến động hẹp ngày lễ tạ ơn.Vàng 25/11- Vàng thế giới chịu áp lực giảm xuống dưới 1780 vào hôm qua khi dữ...
Vàng 24/11-Trendline hỗ trợ tăng

Vàng 24/11- Trọng tâm là dữ liệu từ Hoa Kỳ

Vàng 24/11- Trọng tâm là dữ liệu từ Hoa Kỳ.Vàng 24/11- Vàng thế giới tiếp tục chịu áp lực suy giảm về gần 1780...
Vàng 23/11-Trendline hỗ trợ tăng

Vàng 23/11-Powell làm chủ tịch Fed nhiệm kỳ tiếp theo

Vàng 23/11-Powell làm chủ tịch Fed nhiệm kỳ tiếp theo.Vàng 23/11- Vàng thế giới chịu áp lực giảm rất mạnh vào ngày hôm qua...
Vàng 22/11- Suy giảm sau khi vỡ mô hình tam giác

Vàng 22/11- Quan chức FED mong muốn đẩy nhanh giảm QE

Vàng 22/11- Quan chức FED mong muốn đẩy nhanh giảm QE.Vàng 22/11- Vàng thế giới suy giảm và phá vỡ 1850 vào thứ 6...