Bài viết mới nhất

Vàng 30/7- Mô hình 2 đỉnh

Vàng 30/7-Tập trung vào Chỉ số giá PCE cốt lõi của Hoa Kỳ

Vàng 30/7-Tập trung vào Chỉ số giá PCE cốt lõi của Hoa Kỳ.Vàng thế giới đã tăng khá tốt lên vùng đỉnh cũ 1832...

Vàng 29/7-Vàng được hỗ trợ sau khi FED ôn hòa

Vàng 29/7-Vàng được hỗ trợ sau khi FED ôn hòa.Vàng thế giới đã được hỗ trợ tăng sau khi FED có động thái ôn...

Vàng 28/7-Tập trung vào sự kiện FOMC về khuya

Vàng 28/7-Tập trung vào sự kiện FOMC về khuya.Vàng thế giới di chuyển hẹp vào ngày hôm qua. Thị trường đang chờ đợi cuộc...

Vàng 27/7-Dữ liệu niềm tin tiêu dùng Hoa Kỳ

Vàng 27/7-Dữ liệu niềm tin tiêu dùng Hoa Kỳ.Vàng dường như vẫn di chuyển trong vùng range 1790-1810 trước sự kiện FOMC vào đêm...
Vàng phiên âu 26/7

Vàng 26/7-Hỗ trợ quan trọng ngày đầu tuần

Vàng 26/7-Hỗ trợ quan trọng ngày đầu tuần.Vàng suy giảm nhẹ khi khởi động tuần mới. Vàng có thể suy giảm về vùng hỗ...
Vàng 23/7-Vai đầu vai

Vàng 23/7-Kỳ vọng mô hình vai đầu vai

Vàng 23/7-Kỳ vọng mô hình vai đầu vai.Vàng thế giới được hỗ trợ tăng sau khi dữ liệu "Số đơn xin trợ cấp thất...
Vàng phiên âu mỹ 22/7

Vàng 22/7-Vàng thiết lập kỹ thuật tăng giá

Vàng 22/7-Vàng thiết lập kỹ thuật tăng giá.Vàng thế giới đã di chuyển trong vùng biên 1815-1795 vào hôm qua với chiều hướng chính...
Vàng 21/7-Bearish outside bar

Vàng 21/7-Vàng mục tiêu giảm về 1800$

Vàng 21/7-Vàng mục tiêu giảm về 1800$.Vàng thế giới sau khi tăng lên gần 1825 thì nhanh chóng giảm về 1805 vào phiên mỹ...
Vàng phiên âu 20/7

Vàng 20/7-Đà tăng mở rộng khi biến thể Delta bùng phát

Vàng 20/7-Đà tăng mở rộng khi biến thể Delta bùng phát.Vàng thế giới biến động tương đối mạnh vào hôm qua có lúc giảm...
Vàng phiên âu 19/7

Vàng 19/7-Vàng di chuyển trong kênh giá tăng

Vàng 19/7-Vàng di chuyển trong kênh giá tăng.Vàng thế giới đã có sự suy giảm vào phiên giao dịch cuối tuần trước về dưới...