Bài viết mới nhất

vang-4-10-khang-cu-fib-50

Phân tích Vàng 4/10-Vàng bật tăng mạnh sau dữ liệu PMI Sản xuất

Phân tích Vàng 4/10-Vàng bật tăng mạnh sau dữ liệu PMI Sản xuất. Phân tích Vàng 4/10- Vàng bật tăng mạnh sau dữ liệu PMI...
vang-3-10-tiep-tuc-dieu-chinh-tang

Phân tích Vàng 3/10- Dữ liệu PMI Sản xuất Hoa Kỳ

Phân tích Vàng 3/10- Dữ liệu PMI Sản xuất Hoa Kỳ. Phân tích Vàng 3/10- Vàng thế giới về cơ bản đã hồi phục vào...
vang-30-9-ho-tro-tang-tiep

Phân tích Vàng 30/9-Core PCE-Dữ liệu lạm phát ưa thích của FED

Phân tích Vàng 30/9-Core PCE-Dữ liệu lạm phát ưa thích của FED. Phân tích Vàng 30/9- Vàng thế giới tiếp tục có phiên tăng hồi...
vang-29-9-vang-phuc-hoi-manh-me

Phân tích Vàng 29/9-Vàng hồi phục mạnh mẽ

Phân tích Vàng 29/9-Vàng hồi phục mạnh mẽ. Phân tích Vàng 29/9- Vàng hồi phục mạnh mẽ vào hôm qua sau khi giảm về 1614...
vang-27-9-lap-lai-cau-truc-ab-cd

Phân tích Vàng 27/9-Nhiều dữ liệu kinh tế từ Hoa Kỳ

Phân tích Vàng 27/9-Nhiều dữ liệu kinh tế từ Hoa Kỳ. Phân tích Vàng 27/9- Vàng thế giới tiếp tục chịu áp lực suy giảm...
vang-26-9-phan-ky-tang

Phân tích Vàng 26/9-Kỳ vọng vàng hồi phục

Phân tích Vàng 26/9-Kỳ vọng vàng hồi phục. Phân tích Vàng 26/9- Vàng thế giới chịu áp lực suy giảm vào tuần trước về quanh...
vang-23-9-di-chuyen-trong-range

Phân tích Vàng 23/9-PMI Sản xuất và dịch vụ toàn cầu

Phân tích Vàng 23/9-PMI Sản xuất và dịch vụ toàn cầu. Phân tích Vàng 23/9- Vàng thế giới biến động tương đối mạnh vào hôm...
vang-22-9-di-chuyen-trong-range

Phân tích Vàng 22/9-Sau tuyên bố lãi suất của FED

Phân tích Vàng 22/9-Sau tuyên bố lãi suất của FED. Phân tích Vàng 22/9- Vàng thế giới đã di chuyển trong biên 1653-1688 sau tuyên...
vang-21-9-hamronic-giam

Phân tích Vàng 21/9- FOMC tăng lãi suất về đêm

Phân tích Vàng 21/9- FOMC tăng lãi suất về đêm. Phân tích Vàng 21/9- Vàng thế giới đã suy giảm về lại quanh 1660 vào...
vang-20-9-mo-hinh-tam-giac

Phân tích Vàng 20/9-Tiêu hóa kỳ vọng tăng lãi suất 75 điểm cơ bản

Phân tích Vàng 20/9-Tiêu hóa kỳ vọng tăng lãi suất 75 điểm cơ bản. Phân tích Vàng 20/9-Vàng thế giới di chuyển trong biên 1660-1680...