Bài viết mới nhất

vang-23-5-phien-my-kenh-gia-tang

Phân tích Vàng 23/5- Di chuyển trong kênh giá tăng

Phân tích Vàng 23/5- Di chuyển trong kênh giá tăng.Phân tích Vàng 23/5- Vàng thế giới đã tăng khá tốt trong tuần trước do...
vang-20-5-pha-vo-kenh-giam

Phân tích Vàng 20/5-Vàng phá vỡ kênh giá giảm

Phân tích Vàng 20/5-Vàng phá vỡ kênh giá giảm.Phân tích Vàng 20/5- Vàng thế giới đã tăng khoảng 40$ vào hôm qua từ quanh...
vang-19-5-di-chuyen-trong-kenh-gia-giam

Phân tích Vàng 19/5- Vàng di chuyển hẹp

Phân tích Vàng 19/5- Vàng di chuyển hẹp.Phân tích Vàng 19/5 - Vàng thế giới trong phiên Á đã di chuyển khá hẹp khi...
vang-18-5-kenh-gia-giam

Phân tích Vàng 18/5-FED buộc phải tăng lãi suất nhanh hơn

Phân tích Vàng 18/5-FED buộc phải tăng lãi suất nhanh hơn.Phân tích Vàng 18/5- Vàng thế giới sau khi tăng hồi phục lên quanh...
vang-17-5-kenh-gia-giam

Phân tích Vàng 17/5-Tập trung vào dữ liệu bán lẻ Hoa Kỳ

Phân tích Vàng 17/5-Tập trung vào dữ liệu bán lẻ Hoa Kỳ.Phân tích Vàng 17/5- Vàng thế giới đã biến động tương đối mạnh...
vang-16-5-kenh-gia-giam

Phân tích Vàng 16/5-Di chuyển trong kênh giá giảm

Phân tích Vàng 16/5-Di chuyển trong kênh giá giảm.Phân tích Vàng 16/5 - Vàng thế giới đã chịu áp lực suy giảm khá mạnh...
vang-13-5-kenh-gia-giam

Phân tích Vàng 13/5- FED kiên định tăng lãi suất mạnh

Phân tích Vàng 13/5- FED kiên định tăng lãi suất mạnh.Phân tích Vàng 13/5- Vàng thế giới đã chịu áp lực suy giảm mạnh...
vang-12-5-pha-vo-trendline-giam

Phân tích Vàng 12/5-Dữ liệu PPI và Core PPI

Phân tích Vàng 12/5-Dữ liệu PPI và Core PPI.Phân tích Vàng 12/5- Vàng thế giới đã biến động tăng vào hôm qua khi dữ...
vang-11-5-tang-hoi-va-giam-tiep

Phân tích Vàng 11/5- Tập trung vào dữ liệu CPI và Core CPI

Phân tích Vàng 11/5- Tập trung vào dữ liệu CPI và Core CPI.Phân tích Vàng 11/5- Vàng thế giới tiếp tục chịu áp lực...
vang-10-5-trendline-giam

Phân tích Vàng 10/5-Kỳ vọng FED tăng lãi suất mạnh tiếp tục lên men

Phân tích Vàng 10/5-Kỳ vọng FED tăng lãi suất mạnh tiếp tục lên men.Phân tích Vàng 10/5- Vàng hôm qua chịu áp lực suy...