Tín hiệu giao dịch ngày 9 tháng 9

Tín hiệu giao dịch ngày 9 tháng 9GBP/USD | Bán 1.23Stop Loss 1.234Take profit 1 1.225Take profit 2 1.22Giao dịch Với broker HotforexGBPUSD đang ở 1.228XAU/USD | Bán 1520Stop Loss 1525Take profit...

6 nguyên lý của lý thuyết Dow trong phân tích kỹ thuật

6 nguyên lý của lý thuyết Dow trong phân tích kỹ thuật. Lý thuyết Dow là nền tảng của phân tích kỹ thuật, sử dụng rất...

Tín hiệu giao dịch ngày 6 tháng 9

Tín hiệu giao dịch ngày 6 tháng 9GBP/USD | Mua 1.23Stop Loss 1.226Take profit 1 1.24Take profit 2 1.25Giao dịch Với broker HotforexGBPUSD đang ở 1.232XAU/USD | Bán 1525Stop Loss 1530Take profit...

Tín hiệu giao dịch ngày 5 tháng 9

Tín hiệu giao dịch ngày 5 tháng 9GBP/USD | Mua 1.22Stop Loss 1.216Take profit 1 1.23Take profit 2 1.24Giao dịch Với broker HotforexGBPUSD đang ở 1.224XAU/USD | Mua 1545Stop Loss 1540Take profit...

Phân tích Vàng 4/9-Tăng tiếp tục

Phân tích Vàng 4/9-Tăng tiếp tục. Vàng thế giới đã tăng khá tốt vào hôm qua sau khi Mỹ công bố dữ liệu PMI sản...

Phân tích GBPUSD 4/9-Tín hiệu phục hồi

Phân tích GBPUSD 4/9-Tín hiệu phục hồi. Cặp tiền GBPUSD hôm qua sau khi giảm về mức thấp mới kể từ tháng 1/2017 ở quanh...

Tín hiệu giao dịch ngày 4 tháng 9

Tín hiệu giao dịch ngày 4 tháng 9GBP/USD | Mua 1.204Stop Loss 1.20Take profit 1 1.21Take profit 2 1.217Giao dịch Với broker HotforexGBPUSD đang ở 1.208XAU/USD | Mua 1542Stop Loss 1537Take profit...

Tín hiệu giao dịch ngày 3 tháng 9

Tín hiệu giao dịch ngày 3 tháng 9GBP/USD | Bán 1.21Stop Loss 1.214Take profit 1 1.205Take profit 2 1.20Giao dịch Với broker HotforexGBPUSD đang ở 1.206XAU/USD | Mua 1522Stop Loss 1517Take profit...

Phân tích Vàng 30/8-Di chuyển trong mô hình nêm

Phân tích Vàng 30/8-Di chuyển trong mô hình nêm. Vàng thế giới đã suy giảm từ quanh 1550 về 1525 vào hôm qua sau tín...

Tín hiệu giao dịch ngày 29 tháng 8

Tín hiệu giao dịch ngày 29 tháng 8GBP/USD | Bán 1.225Stop Loss 1.229Take profit 1 1.22Take profit 2 1.21Giao dịch Với broker HotforexGBPUSD đang ở 1.222XAU/USD | Mua 1535Stop Loss 1530Take profit...