Ý TƯỞNG GIAO DỊCH FOREX

Ý tưởng giao dịch forex ngày 23/12

Ý tưởng giao dịch forex ngày 23/12.Dưới đây là tổng hợp những ý tưởng giao dịch Forex ngày 23/12 từ blog ngoại hối.Kèo 1:...
Ý TƯỞNG GIAO DỊCH FOREX

Ý tưởng giao dịch forex ngày 22/12

Ý tưởng giao dịch forex ngày 22/12Dưới đây là tổng hợp những ý tưởng giao dịch Forex ngày 22/12 từ blog ngoại hối.Kèo 1...
Vàng 22/12-Kênh giá giảm

Vàng 22/12-Quay trở lại với dữ liệu kinh tế

Vàng 22/12-Quay trở lại với dữ liệu kinh tế.Vàng 22/12- Vàng thế giới hôm qua di chuyển trong biên 1800-1785. Trong phiên Á, ÂU...
Ý TƯỞNG GIAO DỊCH FOREX

Ý tưởng giao dịch forex ngày 21/12

Ý tưởng giao dịch forex ngày 21/12.Dưới đây là tổng hợp những ý tưởng giao dịch Forex ngày 21/12 từ blog ngoại hối.Kèo 1:...
Vàng 21/12-Mô hình AB-CD

Vàng 21/12-Vàng giảm khi FED có dấu hiệu tăng lãi suất sớm

Vàng 21/12-Vàng giảm khi FED có dấu hiệu tăng lãi suất sớm.Vàng 21/12- Vàng thế giới đã suy giảm nhẹ từ quanh 1804 về...
Ý TƯỞNG GIAO DỊCH FOREX

Ý tưởng giao dịch forex ngày 20/12

Ý tưởng giao dịch forex ngày 20/12.Dưới đây là tổng hợp những ý tưởng giao dịch Forex ngày 20/12 từ blog ngoại hối.Kèo 1:...
Vàng 20/12-Vai đầu vai

Vàng 20/12-Vàng kỳ vọng suy giảm

Vàng 20/12-Vàng kỳ vọng suy giảm.Vàng 20/12- Vàng thế giới sau khi tăng lên quanh 1814 vào thứ 6 tuần trước thì đã suy...
Ý TƯỞNG GIAO DỊCH FOREX

Ý tưởng giao dịch forex ngày 17/12

Ý tưởng giao dịch forex ngày 17/12.Dưới đây là tổng hợp những ý tưởng giao dịch Forex ngày 17/12 từ blog ngoại hối.Kèo 1:...
Vàng 17/12-Kháng cự tâm lý 1800

Vàng 17/12- Vàng kiểm tra kháng cự tâm lý 1800$

Vàng 17/12- Vàng kiểm tra kháng cự tâm lý 1800$.Vàng 17/12- Vàng thế giới đã bật tăng từ quanh 1753 lên sát 1800$ vào...
Ý TƯỞNG GIAO DỊCH FOREX

Ý tưởng giao dịch forex ngày 16/12

Ý tưởng giao dịch forex ngày 16/12.Dưới đây là tổng hợp những ý tưởng giao dịch Forex ngày 16/12 từ blog ngoại hối.Kèo 1...