eur-giam-gia-do-khung-hoang-nang-luong

Khủng hoảng năng lượng khiến EUR chịu áp lực giảm

Khủng hoảng năng lượng khiến EUR chịu áp lực giảm. Cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng trầm trọng của châu Âu tâm điểm của...
vang-5-9-mau-hinh-inside-bar

Phân tích Vàng 5/9-Phục hồi tăng sau bảng lương Nonfarm

Phân tích Vàng 5/9-Phục hồi tăng sau bảng lương Nonfarm. Phân tích Vàng 5/9- Vàng thế giới đã tăng lên gần 1718 vào thứ 6...
vang-2-9-mo-hinh-ab-cd

Phân tích Vàng 2/9-Chờ đợi báo cáo bảng lương Nonfarm

Phân tích Vàng 2/9-Chờ đợi báo cáo bảng lương Nonfarm. Phân tích Vàng 2/9- Vàng thế giới tiếp tục chịu áp lực giảm vào hôm...
vang-1-9-mo-hinh-ab-cd

Phân tích Vàng 1/9-Trọng tâm là dữ liệu PMI Sản xuất

Phân tích Vàng 1/9-Trọng tâm là dữ liệu PMI Sản xuất. Phân tích Vàng 1/9- Vàng thế giới đã chịu áp lực giảm vào hôm...
vang-31-8-di-chuyen-trong-range

Phân tích Vàng 31/8- Tập trung vào bảng lương ADP

Phân tích Vàng 31/8- Tập trung vào bảng lương ADP. Phân tích Vàng 31/8- Vàng thế giới đã chịu áp lực suy giảm vào hôm...
vang-30-8-khang-cu-fib-50%

Phân tích Vàng 30/8-Tập trung vào dữ liệu kinh tế

Phân tích Vàng 30/8-Tập trung vào dữ liệu kinh tế. Phân tích Vàng 30/8- Vàng thế giới biến động lên xuống trong biên 1720-1745 vào...
vang-29-8-chu-y-phan-ky-tang

Phân tích Vàng 29/8-Kỳ vọng mô hình 2 đáy

Phân tích Vàng 29/8-Kỳ vọng mô hình 2 đáy. Phân tích Vàng 29/8- Vàng thế giới đã chịu áp lực suy giảm vào thứ 6...
vang-26-8-giam-truoc-tang-sau

Phân tích Vàng 26/8-Chờ đợi kết quả hội nghị Jackson Hole

Phân tích Vàng 26/8-Chờ đợi kết quả hội nghị Jackson Hole. Phân tích Vàng 26/8- Vàng thế giới tiếp tục di chuyển hẹp vào hôm...
vang-25-8-kenh-gia-tang-nho

Phân tích Vàng 25/8-GDP sơ bộ và Hội nghị Jackson Hole

Phân tích Vàng 25/8-GDP sơ bộ và Hội nghị Jackson Hole. Phân tích Vàng 25/8- Vàng thế giới di chuyển trong biên 1742-1755 vào hôm...
vang-24-8-ky-vong-phuc-hoi-tiep

Phân tích Vàng 24/8-Kỳ vọng trước hội nghị Jackson Hole

Phân tích Vàng 24/8-Kỳ vọng trước hội nghị Jackson Hole. Phân tích Vàng 24/8- Vàng thế giới đã có ngày tăng hồi phục vào hôm...