vang-3-6-pha-vo-kenh-gia-giam

Phân tích Vàng 3/6-Chờ đợi dữ liệu Bảng lương Nonfarm

Phân tích Vàng 3/6-Chờ đợi dữ liệu Bảng lương Nonfarm. Phân tích Vàng 3/6- Vàng thế giới tiếp tục được hỗ trợ tăng vào hôm...
vang-2-6-kenh-gia-giam

Phân tích Vàng 2/6-Dữ liệu bảng lương ADP

Phân tích Vàng 2/6-Dữ liệu bảng lương ADP. Phân tích Vàng 2/6- Vàng thế giới biến động suy giảm về 1828 vào hôm qua trong...
vang-1-6-kenh-gia-giam

Phân tích Vàng 1/6- Quay lại với dữ liệu kinh tế

Phân tích Vàng 1/6- Quay lại với dữ liệu kinh tế. Phân tích Vàng 1/6- Vàng thế giới đã biến động với chiều hướng suy...
vang-31-5-kiem-tra-lai-trendline-bi-gay

Phân tích Vàng 31/5- Chờ chất xúc tác mới

Phân tích Vàng 31/5- Chờ chất xúc tác mới. Phân tích Vàng 31/5 - Vàng thế giới đã di chuyển khá hẹp vào hôm qua...
vang-phien-au-30-5-kenh-gia-tang

Phân tích Vàng 30/5-Áp lực lạm phát giảm bớt

Phân tích Vàng 30/5-Áp lực lạm phát giảm bớt. Phân tích Vàng 30/5- Vàng thế giới di chuyển hẹp kể từ cuối tuần trước. Dữ...
vang-27-5-mo-hinh-2-day

Phân tích Vàng 27/5-Tập trung dữ liệu Core PCE

Phân tích Vàng 27/5-Tập trung dữ liệu Core PCE. Phân tích Vàng 27/5 - Vàng thế giới di chuyển trong biên độ hẹp ngày hôm...
vang-26-5-kenh-gia-tang-mo-hinh-2-day

Phân tích Vàng 26/5- Tập trung vào dữ liệu GDP

Phân tích Vàng 26/5- Tập trung vào dữ liệu GDP. Phân tích Vàng 26/5 - Vàng thế giới sau khi suy giảm về quanh 1841...
hieu-suat-vang

Lạm phát cao thì đầu tư gì là tốt nhất ?

Lạm phát cao thì đầu tư gì là tốt nhất ? Lạm phát tiếp tục duy trì ở mức trên 8%/năm, trong đó giá xăng...
vang-25-5-phien-au

Phân tích Vàng 25/5- Biên bản cuộc họp FOMC

Phân tích Vàng 25/5- Biên bản cuộc họp FOMC. Phân tích Vàng 25/5- Vàng thế giới được hỗ trợ tăng lên gần 1870 vào hôm...
vang-24-5-kenh-gia-tang

Phân tích Vàng 24/5- Dữ liệu PMI sản xuất và dịch vụ

Phân tích Vàng 24/5- Dữ liệu PMI sản xuất và dịch vụ. Phân tích Vàng 24/5 - Vàng thế giới sau khi tăng lên 1865...