Tín hiệu giao dịch ngày 10 tháng 7

Tín hiệu giao dịch ngày 10 tháng 7EUR/USD | Mua 1.195Stop Loss 1.1170Take profit 1 1.1220Take profit 2 1.1250Giao dịch Với broker HotforexEURUSD đang ở 1.12 - Chờ khớpXAU/USD | Mua...

Phân tích Vàng 8/7-Vàng sau NFP mạnh mẽ

Phân tích Vàng 8/7-Vàng sau NFP mạnh mẽ. Thứ 6 tuần trước vàng đã suy giảm mạnh về 1386 sau khi mỹ công bố dữ...

Tín hiệu giao dịch ngày 8 tháng 7

Tín hiệu giao dịch ngày 8 tháng 7EUR/USD | Bán 1.1250Stop Loss 1.1290Take profit 1 1.12Take profit 2 1.11Giao dịch Với broker HotforexEURUSD đang ở 1.1227 - Chờ khớpXAU/USD | Mua...

Phân tích Vàng 5/7-Nonfarm đến

Phân tích Vàng 5/7-Nonfarm đến. Báo cáo kinh tế hàng đầu của hoa kỳ sẽ được công bố vào tối nay 19h30 theo giờ Hà...

Preview sự kiện Nonfarm hoa kỳ tháng 6

Preview sự kiện Nonfarm hoa kỳ tháng 6. Hôm nay là thứ 6 tuần đầu tiên của tháng, như thường lệ báo cáo Nonfarm- Bảng...

Tín hiệu giao dịch ngày 5 tháng 7

Tín hiệu giao dịch ngày 5 tháng 7EUR/USD | Bán 1.13Stop Loss 1.1340Take profit 1 1.1250Take profit 2 1.12Giao dịch Với broker HotforexEURUSD đang ở 1.1280 - Chờ khớpXAU/USD | Bán...

Tín hiệu giao dịch ngày 4 tháng 7

Tín hiệu giao dịch ngày 4 tháng 7EUR/USD | Bán 1.1320Stop Loss 1.1360Take profit 1 1.1250Take profit 2 1.12Giao dịch Với broker HotforexEURUSD đang ở 1.1286 - Chờ khớpXAU/USD | Bán...

Phân tích Vàng 3/7-Đỉnh cũ bị đe dọa

Phân tích Vàng 3/7-Đỉnh cũ bị đe dọa. Vàng thế giới đã tăng rất mạnh vào hôm qua, hiện đang tiếp cận gần vùng đỉnh...

Tín hiệu giao dịch ngày 1 tháng 7

Tín hiệu giao dịch ngày 1 tháng 7EUR/USD | Bán 1.14Stop Loss 1.1440Take profit 1 1.1350Take profit 2 1.13Giao dịch Với broker HotforexEURUSD đang ở 1.360 - Chờ khớpXAU/USD | Bán...

Phân tích Vàng 1/7-Kết quả G20 tốt đẹp

Phân tích Vàng 1/7-Kết quả G20 tốt đẹp. Vàng thế giới đã suy giảm vào sáng hôm nay xuống mức thấp 1384 và hiện đang...