bien-ban-fomc

Tuyên bố chính sách tiền tệ của FOMC trong cuộc họp tháng 6 năm...

Tuyên bố chính sách tiền tệ của FOMC trong cuộc họp tháng 6 năm 2022 Hoạt động kinh tế tổng thể đã tăng lên sau khi...
vang-16-6-suy-giam

Phân tích Vàng 16/6-Sau tuyên bố lãi suất của FED

Phân tích Vàng 16/6-Sau tuyên bố lãi suất của FED. Phân tích Vàng 16/6- Vàng thế giới đã di chuyển trong biên độ 1808-1842 vào...
vang-15-6-kiem-tra-day-cu

Phân tích Vàng 15/6-Chú ý dữ liệu doanh số bán lẻ

Phân tích Vàng 15/6-Chú ý dữ liệu doanh số bán lẻ. Phân tích Vàng 15/6- Vàng thế giới tiếp tục chịu áp lực suy giảm...
vang-14-6-suy-giam-ve-1800

Phân tích Vàng 14/6- Kỳ vọng FED tăng lãi suất 75 điểm cơ bản...

Phân tích Vàng 14/6- Kỳ vọng FED tăng lãi suất 75 điểm cơ bản trong tuần này. Phân tích Vang 14/6 - Vàng thế giới...
Vang-10-6-kenh-gia-tang

Phân tích Vàng 10/6-Chú ý dữ liệu CPI Hoa Kỳ

Phân tích Vàng 10/6-Chú ý dữ liệu CPI Hoa Kỳ. Phân tích Vàng 10/6- Vàng thế giới đã chịu áp lực suy giảm về quanh...

Cách vẽ và sử dụng đường Trendline

Cách vẽ và sử dụng đường Trendline. Trendline có lẽ là công cụ cơ bản nhất trong phân tích kỹ thuật giao dịch. Trendline rất...
vang-9-6-trendline-ho-tro-tang

Phân tích Vàng 9/6- Tâm lý thận trọng trước dữ liệu CPI

Phân tích Vàng 9/6- Tâm lý thận trọng trước dữ liệu CPI. Phân tích Vàng 9/6 - Vàng thế giới đã tăng nhẹ lên quanh...
vang-8-6-bam-kenh-gia-tang

Phân tích Vàng 8/6-Tiếp tục kỳ vọng nhịp hồi phục ngắn hạn

Phân tích Vàng 8/6-Tiếp tục kỳ vọng nhịp hồi phục ngắn hạn. Phân tích Vàng 8/6- Vàng thế giới đã tăng hồi phục vào hôm...
vang-7-6-kenh-gia-tang

Phân tích Vàng 7/6-Kỳ vọng hồi phục

Phân tích Vàng 7/6-Kỳ vọng hồi phục. Phân tích Vàng 7/6 - Vàng thế giới đã chịu áp lực suy giảm vào ngày hôm qua...
vang-6-6-kenh-gia-tang

Phân tích Vàng 6/6-Suy giảm sau bảng lương Nonfarm

Phân tích Vàng 6/6-Suy giảm sau bảng lương Nonfarm. Phân tích Vàng 6/6-  Vàng thế giới đã chịu áp lực suy giảm vào thứ 6...