Tuyên bố chính sách tiền tệ của FOMC trong cuộc họp ngày 27.07.2022

0
1824

Trade with Top Brokers

Tuyên bố chính sách tiền tệ của FOMC trong cuộc họp ngày 27.07.2022

Tuyên bố chính sách tiền tệ của FOMC – Các chỉ báo sản xuất và tiêu dùng gần đây đã bắt đầu suy yếu. Tuy vậy, tăng trưởng việc làm vẫn mạnh mẽ, với tỷ lệ thất nghiệp thấp. Lạm phát tiếp tục duy trì ở mức cao, phản ánh mất cân bằng cung-cầu liên quan đến đại dịch, giá năng lượng và thực phẩm tăng cao, và áp lực giá cả trên diện rộng.

Cuộc chiến của Nga tại Ukraine đang gây thiệt hại rất lớn về người và kinh tế, tạo thêm áp lực lạm phát đang đè nặng lên hoạt động kinh tế toàn cầu. Ủy ban đang rất chú ý tới rủi ro lạm phát.

Ủy ban FOMC tiếp tục hướng tới 2 mục tiêu: toàn dụng lao động và lạm phát 2% trong dài hạn. Để hỗ trợ cho các mục tiêu này, Ủy ban đã nâng phạm vi lãi suất mục tiêu lên 2.25-2.5% và tiếp tục tăng lãi suất trong tương lai là điều cần thiết. Ngoài ra, Ủy ban sẽ tiếp tục hạ nắm giữ trái phiếu chính phủ và chứng khoán đảm bảo bằng thế chấp, như đã được vạch ra trong Kế hoạch Thu hẹp Bảng cân đối kế toán được công bố vào tháng 5. Ủy ban cam kết quyết tâm đưa lạm phát trở về mức mục tiêu 2%.

FOMC

Để đánh giá lập trường chính sách phù hợp, Ủy ban FOMC sẽ tiếp tục theo dõi tác động của dữ liệu lên triển vọng kinh tế. Ủy ban sẽ sẵn sàng điều chỉnh lập trường của chính sách tiền tệ nếu xuất hiện rủi ro có thể cản trở việc đạt được mục tiêu. Đánh giá của Ủy ban sẽ xem xét một loạt các thông tin, bao gồm các dữ liệu y tế công cộng, thị trường lao động, áp lực lạm phát và kỳ vọng lạm phát, cũng như các diễn biến tài chính quốc tế.

Tất cả các thành viên bỏ phiếu, bao gồm chủ tịch Jerome H. Powell, phó chủ tịch John C. Williams, Michael S. Barr, Michelle W. Bowman, Lael Brainard, James Bullard, Susan M. Collins, Lisa D. Cook, Esther L. George, Philip N. Jefferson, Loretta J. Mester, and Christopher J. Waller, đều biểu quyết tăng lãi suất 75bp.

Các quyết định về việc thực thi chính sách tiền tệ

Cục Dự trữ Liên bang đã đưa ra các quyết định sau để thực hiện lập trường chính sách tiền tệ được Ủy ban Thị trường Mở Liên bang công bố vào ngày 27/7/2022:

 1. Hội đồng Thống đốc đã bỏ phiếu nhất trí nâng lãi suất trả trên số dư dự trữ là 1.65%, hiệu lực từ ngày 28/7/2022.
 2. Là một phần trong quyết định chính sách của mình, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang đã bỏ phiếu ủy quyền và chỉ đạo Bộ phận Thị trường Mở tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, thực hiện các giao dịch trên thị trường mở theo chỉ thị sau: 
  • Thực hiện các hoạt động thị trường mở cần thiết để duy trì lãi suất trong phạm vi mục tiêu từ 2.25-2.5%
  • Tiến hành các hoạt động repo với lãi suất tối thiểu 2.5% và trong giới hạn 500 tỷ USD; giới hạn có thể được tạm thời gia tăng theo yêu cầu của chủ tịch Powell
  • Tiến hành các hoạt động reverse repo với lãi suất 2.3% và với giới hạn cho mỗi bên đối tác là 160 tỷ USD mỗi ngày, giới hạn cho mỗi bên đối tác có thể được tạm thời gia tăng theo yêu cầu của chủ tịch Powell
  • Tái đầu tư số tiền gốc thu về từ lượng trái phiếu chính phủ nắm giữ bởi Cục Dự trữ Liên bang đáo hạn trong tháng 7 và tháng 8 mà vượt quá giới hạn 60 tỷ USD mỗi tháng. Thu lãi suất coupon trái phiếu chính phủ đến hạn mức này, và tín phiếu trong phạm vi mà các khoản thanh toán gốc ít hơn giới hạn hàng tháng.
  • Tái đầu tư vào chứng khoán được bảo đảm bằng thế chấp (MBS) bằng số tiền thu về từ lượng MBS nhận trong tháng 7 và tháng 8 mà vượt quá giới hạn 17.5 tỷ USD mỗi tháng.
  • Bắt đầu từ tháng 9, tái đầu tư vào MBS bằng số tiền thu về từ lượng MBS nhận trong tháng 7 và tháng 8 mà vượt quá giới hạn 35 tỷ USD mỗi tháng.
  • Số tiền đầu tư thực tế được phép chênh lệch ở mức chấp nhận được.
  • Tham gia vào các giao dịch hoán đổi coupon và roll USD nếu cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thanh toán các khoản MBS của Cục Dự trữ Liên bang.