Total Vehicle Sales

0
453

Trade with Top Brokers

Total Vehicle Sales

Total Vehicle Sales – Doanh số xe hơi và xe tải: Số lượng hàng năm xe hơi và xe tải được bán thị trường nội địa trong suốt tháng trước.

Đơn vị phát hành: Autodata Corporation

http://www.motorintelligence.com/m_frameset.html

Tăng dương => Tốt cho tiền tệ

Phát hành hàng tháng, khoảng 2 ngày sau khi kết thúc tháng.

Đây là sự kiện trong ngày vì số liệu thực được tổng kết từ các nhà sản xuất ô tô báo cáo doanh số vào buổi chiều. Đây là số liệu hàng tháng, nhưng nó được thể hiện dưới dạng năm.

Đây là một cơ sở cho niềm tin tiêu dùng – nhu cầu tăng đối với hàng hóa lâu bền cho biết người tiêu dùng tin tưởng vào khả năng tài chính tương lai và thoải mái tiêu tiền.

Total Vehicle SalesTổng doanh xe tại Hoa Kỳ tăng lên đến 17.15 triệu tháng ba năm 2015 từ 16,23 triệu trong tháng Hai năm 2015. Tổng số xe bán hàng tại Hoa Kỳ trung bình 15,28 triệu từ năm 1993 đến năm 2015, đạt mức cao nhất là 21,77 triệu tất cả thời gian trong tháng mười năm 2001 và một mức thấp kỷ lục 9,17 triệu trong tháng Hai năm 2009. Tổng số xe bán hàng tại Hoa Kỳ được báo cáo của Tổng công ty Autodata.

Bình luận của bạn

Please enter your comment!
Please enter your name here