Tín hiệu giao dịch ngày 15 tháng 11 GBP/USD | Mua 1.284 Stop Loss 1.279 Take profit 1 1.29 Take profit 2 1.30 Giao dịch Với broker Hotforex Lệnh đang chạy, GBPUSD đang ở 1.288 XAU/USD | Bán 1470   Stop Loss 1476 Take profit 1 1460 Take profit 2 1450 Giao dịch với broker ICmarkets GIÁ hiện tại 1466 EUR/USD | Bán 1.104 Stop Loss 1.107 Take profit 1 1.095 Take profit 2 1.09 Giao dịch với broker XM Giá hiện tại...
Tín hiệu giao dịch ngày 13 tháng 11 GBP/USD | Mua 1.284 Stop Loss 1.279 Take profit 1 1.29 Take profit 2 1.30 Giao dịch Với broker Hotforex GBPUSD đang ở 1.285 XAU/USD | Bán 1465   Stop Loss 1470 Take profit 1 1455 Take profit 2 1445 Giao dịch với broker ICmarkets GIÁ hiện tại 1462 EUR/USD | Bán 1.103 Stop Loss 1.106 Take profit 1 1.095 Take profit 2 1.09 Giao dịch với broker XM Giá hiện tại 1.101 THAM GIA NHÓM...
Tín hiệu giao dịch ngày 8 tháng 11 GBP/USD | Mua 1.28 Stop Loss 1.275 Take profit 1 1.285 Take profit 2 1.29 Giao dịch Với broker Hotforex GBPUSD đang ở 1.2805 XAU/USD | Mua 1460     Stop Loss 1456 Take profit 1 1470 Take profit 2 1475 Giao dịch với broker ICmarkets Đã khớp lệnh mua 1460 EUR/USD | Mua 1.102 Stop Loss 1.099 Take profit 1 1.11 Take profit 2 1.12 Giao dịch với broker XM Giá hiện tại 1.103 THAM GIA...
Tín hiệu giao dịch ngày 15 tháng 10 GBP/USD | Mua 1.258 Stop Loss 1.254 Take profit 1 1.65 Take profit 2 1.27 Giao dịch Với broker Hotforex GBPUSD đang ở 1.262 XAU/USD | Mua 1488 Stop Loss 1483 Take profit 1 1500 Take profit 2 1520 Giao dịch với broker ICmarkets GIÁ hiện tại 1494 EUR/USD | Bán 1.105 Stop Loss 1.108 Take profit 1 1.10 Take profit 2 1.09 Giao dịch với broker XM Giá hiện tại 1.101 THAM GIA NHÓM...
Tín hiệu giao dịch ngày 11 tháng 10 GBP/USD | Mua 1.238 Stop Loss 1.234 Take profit 1 1.245 Take profit 2 1.25 Giao dịch Với broker Hotforex GBPUSD đang ở 1.242 XAU/USD | Bán 1500 Stop Loss 1504 Take profit 1 1490 Take profit 2 1485 Giao dịch với broker ICmarkets GIÁ hiện tại 1494 EUR/USD | Bán 1.105 Stop Loss 1.108 Take profit 1 1.10 Take profit 2 1.09 Giao dịch với broker XM Giá hiện tại 1.101 THAM GIA NHÓM...
Dịch vụ cung cấp tín hiệu Forex chuyên nghiệp. Tín hiệu Forex là gì? Tín hiệu Forex là một dấu hiệu nhận biết để trader có thể vào lệnh trên thị trường, thường ở một mức giá và khung thời gian cụ thể. Các tín hiệu này có thể được tạo ra theo...
Tín hiệu giao dịch ngày 27 tháng 9 GBP/USD | Bán 1.235 Stop Loss 1.239 Take profit 1 1.23 Take profit 2 1.22 Giao dịch Với broker Hotforex GBPUSD đang ở 1.233 XAU/USD | Bán 1516 Stop Loss 1521 Take profit 1 1500 Take profit 2 1480 Giao dịch với broker ICmarkets GIÁ hiện tại 1506 EUR/USD | Mua 1.0910 Stop Loss 1.0880 Take profit 1 1.10 Take profit 2 1.11 Giao dịch với broker XM Giá hiện tại 1.0915 THAM GIA NHÓM...
Thứ tự tín hiệu giao dịch của chúng tôi. 1. Chúng tôi (Blog ngoại hối-Blogngoaihoi.net) cung cấp cho các bạn thông tin về thị trường Forex. Mặt khác,một số tín hiệu Forex sẽ được cung cấp. Tất nhiên, ý định của chúng tôi là cung cấp ý tưởng giao dịch...
Phân tích Vàng 20/9-Nhiều mô hình kỹ thuật cần lưu ý. Vàng thế giới di chuyển khá chậm vào hôm qua. Thị trường đang theo chờ đợi những diễn biến từ đàm phán Mỹ-Trung, căng thẳng Mỹ-Iran và những diễn biến liên quan đến Brexit... Ngoài ra thì về góc độ...
Phân tích GBPAUD 20/9-Bán lướt với harmonic. Cặp tiền GBPAUD đã tăng khá tốt vào hôm qua và đang dần tiến lên vùng 1.85 sau những tiến triển tích cực từ Brexit. + GBP : Đồng bảng đã tăng hôm qua vì Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Juncker nói rằng...