Tín hiệu giao dịch ngày 9 tháng 8GBP/USD | Mua 1.212Stop Loss 1.207Take profit 1 1.23Take profit 2 1.24Giao dịch Với broker HotforexLệnh đang chạy - GBPUSD đang ở 1.214XAU/USD | Mua 1494Stop Loss 1489Take profit 1 1505Take profit 2 1525Giao dịch với broker ICmarketsVàng chờ khớp - GIÁ hiện tại 1505GBP/JPY | Mua 128.4Stop Loss 128.10Take profit 1 130Take profit 2 131Giao dịch...
Tín hiệu giao dịch ngày 7 tháng 8GBP/USD | Mua 1.212Stop Loss 1.207Take profit 1 1.23Take profit 2 1.24Giao dịch Với broker HotforexLệnh đang chạy - GBPUSD đang ở 1.218XAU/USD | Mua 1470Stop Loss 1465Take profit 1 1485Take profit 2 1500Giao dịch với broker ICmarketsVàng chờ khớp - GIÁ hiện tại 1478GBP/JPY | Mua 129Stop Loss 128.5Take profit 1 130Take profit 2 131Giao dịch...
Tín hiệu giao dịch ngày 6 tháng 8GBP/USD | Mua 1.212Stop Loss 1.207Take profit 1 1.23Take profit 2 1.24Giao dịch Với broker HotforexGBPUSD đang ở 1.216XAU/USD | Mua 1462Stop Loss 1457Take profit 1 1475Take profit 2 1480Giao dịch với broker ICmarketsVàng chờ khớp - GIÁ hiện tại 1470GBP/JPY | Mua 128.5Stop Loss 128.1Take profit 1 129Take profit 2 130Giao dịch với broker XMLệnh chờ...
Tín hiệu giao dịch ngày 5 tháng 8EUR/USD | Bán 1.1140Stop Loss 1.1170Take profit 1 1.105Take profit 2 1.10Giao dịch Với broker HotforexEURUSD đang ở 1.1106XAU/USD | Bán 1446Stop Loss 1451Take profit 1 1435Take profit 2 1400Giao dịch với broker ICmarketsVàng chờ khớp - GIÁ hiện tại 1440EUR/NZD | Bán 1.704Stop Loss 1.708Take profit 1 1.70Take profit 2 1.695Giao dịch với broker XMLệnh chờ...
Tín hiệu giao dịch ngày 1 tháng 8EUR/USD | Bán 1.11Stop Loss 1.1140Take profit 1 1.105Take profit 2 1.10Giao dịch Với broker HotforexEURUSD đang ở 1.105XAU/USD | Bán 1412Stop Loss 1416Take profit 1 1405Take profit 2 1400Giao dịch với broker ICmarketsVàng chờ khớp - GIÁ hiện tại 1407GBP/USD | Mua 1.21Stop Loss 1.207Take profit 1 1.22Take profit 2 1.23Giao dịch với broker XMLệnh...
Tín hiệu giao dịch ngày 31 tháng 7EUR/USD | Mua 1.1120Stop Loss 1.1080Take profit 1 1.12Take profit 2 1.1250Giao dịch Với broker HotforexEURUSD đang ở 1.1150 - Lệnh đang chạyXAU/USD | Bán 1432Stop Loss 1436Take profit 1 1420Take profit 2 1415Giao dịch với broker ICmarketsVàng chờ khớp - GIÁ hiện tại 1431GBP/USD | Mua 1.212Stop Loss 1.208Take profit 1 1.22Take profit 2 1.23Giao dịch...
Tín hiệu giao dịch ngày 30 tháng 7EUR/USD | Mua 1.1120Stop Loss 1.1080Take profit 1 1.12Take profit 2 1.1250Giao dịch Với broker HotforexEURUSD đang ở 1.1140 - Lệnh đang chạyXAU/USD | Bán 1428Stop Loss 1432Take profit 1 1420Take profit 2 1415Giao dịch với broker ICmarketsVàng chờ khớp - GIÁ hiện tại 1425GBP/USD | Bán 1.227Stop Loss 1.2310Take profit 1 1.21Take profit 2 1.20Giao dịch...
Tín hiệu giao dịch ngày 24 tháng 7EUR/USD | Bán 1.1180Stop Loss 1.1210Take profit 1 1.10Take profit 2 1.1050Giao dịch Với broker HotforexEURUSD đang ở 1.1150 - Chờ khớpXAU/USD | Mua 1412Stop Loss 1409Take profit 1 1430Take profit 2 1450Giao dịch với broker ICmarketsVàng chờ khớp - GIÁ hiện tại 1418GBP/USD | Mua 1.240Stop Loss 1.2360Take profit 1 1.26Take profit 2 1.28Giao dịch với...
Tín hiệu giao dịch ngày 23 tháng 7EUR/USD | Mua 1.1195Stop Loss 1.1170Take profit 1 1.1220Take profit 2 1.1250Giao dịch Với broker HotforexEURUSD đang ở 1.1197 - Chờ khớpXAU/USD | Mua 1417Stop Loss 1412Take profit 1 1430Take profit 2 1450Giao dịch với broker ICmarketsVàng chờ khớp - GIÁ hiện tại 1418GBP/USD | Mua 1.2450Stop Loss 1.2410Take profit 1 1.26Take profit 2 1.28Giao dịch với...
Tín hiệu giao dịch ngày 19 tháng 7EUR/USD | Bán 1.1270Stop Loss 1.1310Take profit 1 1.1220Take profit 2 1.1050Giao dịch Với broker HotforexEURUSD đang ở 1.1260 - Chờ khớpXAU/USD | Mua 1438Stop Loss 1433Take profit 1 1450Take profit 2 1480Giao dịch với broker ICmarketsVàng chờ khớp - GIÁ hiện tại 1445GBP/USD | Mua 1.2520Stop Loss 1.2470Take profit 1 1.27Take profit 2 1.28Giao dịch với...
Pepperstone | Metatrader 4 Forex Broker
img x