Tín hiệu giao dịch ngày 5 tháng 12 EUR/AUD | Bán 1.6210 Stop Loss 1.6250 Take profit 1 1.6150 Take profit 2 1.61 Giao dịch Với broker Hotforex EURAUD đang 1.6203 XAU/USD | Bán 1480   Stop Loss 1485 Take profit 1 1470 Take profit 2 1465 Giao dịch với broker ICmarkets GIÁ hiện tại 1475 EUR/USD | Bán 1.109 Stop Loss 1.112 Take profit 1 1.10 Take profit 2 1.09 Giao dịch với broker XM Giá hiện tại 1.108 THAM GIA NHÓM TELEGRAM...
Tín hiệu giao dịch ngày 3 tháng 12 EUR/NZD | Mua 1.70 Stop Loss 1.696 Take profit 1 1.71 Take profit 2 1.72 Giao dịch Với broker Hotforex EURNZD đang 1.7025 XAU/USD | Bán 1465/a>   Stop Loss 1468 Take profit 1 1455 Take profit 2 1445 Giao dịch với broker ICmarkets GIÁ hiện tại 1463 EUR/USD | Bán 1.108 Stop Loss 1.111 Take profit 1 1.10 Take profit 2 1.09 Giao dịch với broker XM Giá hiện tại 1.107 THAM GIA NHÓM TELEGRAM...
Tín hiệu giao dịch ngày 22 tháng 11 GBP/USD | Mua 1.29 Stop Loss 1.286 Take profit 1 1.295 Take profit 2 1.30 Giao dịch Với broker Hotforex GBPUSD đang ở 1.292 XAU/USD | Mua 1464   Stop Loss 1459 Take profit 1 1475 Take profit 2 1480 Giao dịch với broker ICmarkets GIÁ hiện tại 1467 EUR/USD | Bán 1.108 Stop Loss 1.111 Take profit 1 1.10 Take profit 2 1.09 Giao dịch với broker XM Giá hiện tại 1.107 THAM GIA NHÓM...
Tín hiệu giao dịch ngày 21 tháng 11 GBP/USD | Mua 1.29 Stop Loss 1.286 Take profit 1 1.295 Take profit 2 1.30 Giao dịch Với broker Hotforex GBPUSD đang ở 1.292 XAU/USD | Mua 1470   Stop Loss 1465 Take profit 1 1475 Take profit 2 1480 Giao dịch với broker ICmarkets GIÁ hiện tại 1471 EUR/USD | Bán 1.108 Stop Loss 1.111 Take profit 1 1.10 Take profit 2 1.09 Giao dịch với broker XM Giá hiện tại 1.107 THAM GIA NHÓM...
Tín hiệu giao dịch ngày 18 tháng 11 GBP/USD | Mua 1.29 Stop Loss 1.286 Take profit 1 1.295 Take profit 2 1.30 Giao dịch Với broker Hotforex GBPUSD đang ở 1.2924 XAU/USD | Bán 1470   Stop Loss 1476 Take profit 1 1460 Take profit 2 1450 Giao dịch với broker ICmarkets GIÁ hiện tại 1465 EUR/USD | Bán 1.108 Stop Loss 1.111 Take profit 1 1.10 Take profit 2 1.09 Giao dịch với broker XM Giá hiện tại 1.106 THAM GIA NHÓM...
Tín hiệu giao dịch ngày 15 tháng 11 GBP/USD | Mua 1.284 Stop Loss 1.279 Take profit 1 1.29 Take profit 2 1.30 Giao dịch Với broker Hotforex Lệnh đang chạy, GBPUSD đang ở 1.288 XAU/USD | Bán 1470   Stop Loss 1476 Take profit 1 1460 Take profit 2 1450 Giao dịch với broker ICmarkets GIÁ hiện tại 1466 EUR/USD | Bán 1.104 Stop Loss 1.107 Take profit 1 1.095 Take profit 2 1.09 Giao dịch với broker XM Giá hiện tại...
Tín hiệu giao dịch ngày 13 tháng 11 GBP/USD | Mua 1.284 Stop Loss 1.279 Take profit 1 1.29 Take profit 2 1.30 Giao dịch Với broker Hotforex GBPUSD đang ở 1.285 XAU/USD | Bán 1465   Stop Loss 1470 Take profit 1 1455 Take profit 2 1445 Giao dịch với broker ICmarkets GIÁ hiện tại 1462 EUR/USD | Bán 1.103 Stop Loss 1.106 Take profit 1 1.095 Take profit 2 1.09 Giao dịch với broker XM Giá hiện tại 1.101 THAM GIA NHÓM...
Tín hiệu giao dịch ngày 8 tháng 11 GBP/USD | Mua 1.28 Stop Loss 1.275 Take profit 1 1.285 Take profit 2 1.29 Giao dịch Với broker Hotforex GBPUSD đang ở 1.2805 XAU/USD | Mua 1460     Stop Loss 1456 Take profit 1 1470 Take profit 2 1475 Giao dịch với broker ICmarkets Đã khớp lệnh mua 1460 EUR/USD | Mua 1.102 Stop Loss 1.099 Take profit 1 1.11 Take profit 2 1.12 Giao dịch với broker XM Giá hiện tại 1.103 THAM GIA...
Tín hiệu giao dịch ngày 15 tháng 10 GBP/USD | Mua 1.258 Stop Loss 1.254 Take profit 1 1.65 Take profit 2 1.27 Giao dịch Với broker Hotforex GBPUSD đang ở 1.262 XAU/USD | Mua 1488 Stop Loss 1483 Take profit 1 1500 Take profit 2 1520 Giao dịch với broker ICmarkets GIÁ hiện tại 1494 EUR/USD | Bán 1.105 Stop Loss 1.108 Take profit 1 1.10 Take profit 2 1.09 Giao dịch với broker XM Giá hiện tại 1.101 THAM GIA NHÓM...
Tín hiệu giao dịch ngày 11 tháng 10 GBP/USD | Mua 1.238 Stop Loss 1.234 Take profit 1 1.245 Take profit 2 1.25 Giao dịch Với broker Hotforex GBPUSD đang ở 1.242 XAU/USD | Bán 1500 Stop Loss 1504 Take profit 1 1490 Take profit 2 1485 Giao dịch với broker ICmarkets GIÁ hiện tại 1494 EUR/USD | Bán 1.105 Stop Loss 1.108 Take profit 1 1.10 Take profit 2 1.09 Giao dịch với broker XM Giá hiện tại 1.101 THAM GIA NHÓM...