Phân tích Vàng 20/9-Nhiều mô hình kỹ thuật cần lưu ý. Vàng thế giới di chuyển khá chậm vào hôm qua. Thị trường đang theo chờ đợi những diễn biến từ đàm phán Mỹ-Trung, căng thẳng Mỹ-Iran và những diễn biến liên quan đến Brexit...Ngoài ra thì về góc độ...
Phân tích GBPAUD 20/9-Bán lướt với harmonic. Cặp tiền GBPAUD đã tăng khá tốt vào hôm qua và đang dần tiến lên vùng 1.85 sau những tiến triển tích cực từ Brexit.+ GBP : Đồng bảng đã tăng hôm qua vì Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Juncker nói rằng...
Tín hiệu giao dịch ngày 16 tháng 9GBP/USD | Mua 1.243Stop Loss 1.239Take profit 1 1.25Take profit 2 1.26Giao dịch Với broker HotforexGBPUSD đang ở 1.248XAU/USD | Bán 1516Stop Loss 1521Take profit 1 1500Take profit 2 1480Giao dịch với broker ICmarketsGIÁ hiện tại 1507EUR/USD | Mua 1.105Stop Loss 1.101Take profit 1 1.11Take profit 2 1.12Giao dịch với broker XMGiá hiện tại 1.107THAM GIA NHÓM...
Tín hiệu giao dịch ngày 12 tháng 9GBP/USD | Bán 1.236Stop Loss 1.239Take profit 1 1.23Take profit 2 1.22Giao dịch Với broker HotforexGBPUSD đang ở 1.233XAU/USD | Bán 1495Stop Loss 1499Take profit 1 1490Take profit 2 1480Giao dịch với broker ICmarketsGIÁ hiện tại 1493EUR/USD | Mua 1.10Stop Loss 1.096Take profit 1 1.11Take profit 2 1.12Giao dịch với broker XMGiá hiện tại 1.101THAM GIA NHÓM...
Tín hiệu giao dịch ngày 9 tháng 9GBP/USD | Bán 1.23Stop Loss 1.234Take profit 1 1.225Take profit 2 1.22Giao dịch Với broker HotforexGBPUSD đang ở 1.228XAU/USD | Bán 1520Stop Loss 1525Take profit 1 1510Take profit 2 1500Giao dịch với broker ICmarketsGIÁ hiện tại 1510EUR/USD | Bán 1.105Stop Loss 1.108Take profit 1 1.10Take profit 2 1.09Giao dịch với broker XMGiá hiện tại 1.102THAM GIA NHÓM...
Tín hiệu giao dịch ngày 6 tháng 9GBP/USD | Mua 1.23Stop Loss 1.226Take profit 1 1.24Take profit 2 1.25Giao dịch Với broker HotforexGBPUSD đang ở 1.232XAU/USD | Bán 1525Stop Loss 1530Take profit 1 1515Take profit 2 1500Giao dịch với broker ICmarketsGIÁ hiện tại 1520EUR/USD | Mua 1.10Stop Loss 1.096Take profit 1 1.11Take profit 2 1.12Giao dịch với broker XMGiá hiện tại 1.103THAM GIA NHÓM...
Tín hiệu giao dịch ngày 5 tháng 9GBP/USD | Mua 1.22Stop Loss 1.216Take profit 1 1.23Take profit 2 1.24Giao dịch Với broker HotforexGBPUSD đang ở 1.224XAU/USD | Mua 1545Stop Loss 1540Take profit 1 1555Take profit 2 1565Giao dịch với broker ICmarketsGIÁ hiện tại 1548EUR/USD | Mua 1.10Stop Loss 1.096Take profit 1 1.11Take profit 2 1.12Giao dịch với broker XMGiá hiện tại 1.103THAM GIA NHÓM...
Tín hiệu giao dịch ngày 4 tháng 9GBP/USD | Mua 1.204Stop Loss 1.20Take profit 1 1.21Take profit 2 1.217Giao dịch Với broker HotforexGBPUSD đang ở 1.208XAU/USD | Mua 1542Stop Loss 1537Take profit 1 1550Take profit 2 1560Giao dịch với broker ICmarketsGIÁ hiện tại 1547EUR/USD | Mua 1.095Stop Loss 1.091Take profit 1 1.11Take profit 2 1.12Giao dịch với broker XMGiá hiện tại 1.097THAM GIA NHÓM...
Tín hiệu giao dịch ngày 3 tháng 9GBP/USD | Bán 1.21Stop Loss 1.214Take profit 1 1.205Take profit 2 1.20Giao dịch Với broker HotforexGBPUSD đang ở 1.206XAU/USD | Mua 1522Stop Loss 1517Take profit 1 1533Take profit 2 1550Giao dịch với broker ICmarketsGIÁ hiện tại 1526EUR/USD | Mua 1.095Stop Loss 1.091Take profit 1 1.11Take profit 2 1.12Giao dịch với broker XMGiá hiện tại 1.096THAM GIA NHÓM...
Tín hiệu giao dịch ngày 29 tháng 8GBP/USD | Bán 1.225Stop Loss 1.229Take profit 1 1.22Take profit 2 1.21Giao dịch Với broker HotforexGBPUSD đang ở 1.222XAU/USD | Mua 1535Stop Loss 1530Take profit 1 1550Take profit 2 1560Giao dịch với broker ICmarketsGIÁ hiện tại 1539EUR/USD | Mua 1.107Stop Loss 1.103Take profit 1 1.13Take profit 2 1.14Giao dịch với broker XMGiá hiện tại 1.108THAM GIA NHÓM...