Tín hiệu giao dịch ngày 3 tháng 12 EUR/NZD | Mua 1.70 Stop Loss 1.696 Take profit 1 1.71 Take profit 2 1.72 Giao dịch Với broker Hotforex EURNZD đang 1.7025 XAU/USD | Bán 1465/a>   Stop Loss 1468 Take profit 1 1455 Take profit 2 1445 Giao dịch với broker ICmarkets GIÁ hiện tại 1463 EUR/USD | Bán 1.108 Stop Loss 1.111 Take profit 1 1.10 Take profit 2 1.09 Giao dịch với broker XM Giá hiện tại 1.107 THAM GIA NHÓM TELEGRAM...
Tín hiệu giao dịch ngày 22 tháng 11 GBP/USD | Mua 1.29 Stop Loss 1.286 Take profit 1 1.295 Take profit 2 1.30 Giao dịch Với broker Hotforex GBPUSD đang ở 1.292 XAU/USD | Mua 1464   Stop Loss 1459 Take profit 1 1475 Take profit 2 1480 Giao dịch với broker ICmarkets GIÁ hiện tại 1467 EUR/USD | Bán 1.108 Stop Loss 1.111 Take profit 1 1.10 Take profit 2 1.09 Giao dịch với broker XM Giá hiện tại 1.107 THAM GIA NHÓM...
Tín hiệu giao dịch ngày 21 tháng 11 GBP/USD | Mua 1.29 Stop Loss 1.286 Take profit 1 1.295 Take profit 2 1.30 Giao dịch Với broker Hotforex GBPUSD đang ở 1.292 XAU/USD | Mua 1470   Stop Loss 1465 Take profit 1 1475 Take profit 2 1480 Giao dịch với broker ICmarkets GIÁ hiện tại 1471 EUR/USD | Bán 1.108 Stop Loss 1.111 Take profit 1 1.10 Take profit 2 1.09 Giao dịch với broker XM Giá hiện tại 1.107 THAM GIA NHÓM...
Tín hiệu giao dịch ngày 18 tháng 11 GBP/USD | Mua 1.29 Stop Loss 1.286 Take profit 1 1.295 Take profit 2 1.30 Giao dịch Với broker Hotforex GBPUSD đang ở 1.2924 XAU/USD | Bán 1470   Stop Loss 1476 Take profit 1 1460 Take profit 2 1450 Giao dịch với broker ICmarkets GIÁ hiện tại 1465 EUR/USD | Bán 1.108 Stop Loss 1.111 Take profit 1 1.10 Take profit 2 1.09 Giao dịch với broker XM Giá hiện tại 1.106 THAM GIA NHÓM...
Tín hiệu giao dịch ngày 15 tháng 11 GBP/USD | Mua 1.284 Stop Loss 1.279 Take profit 1 1.29 Take profit 2 1.30 Giao dịch Với broker Hotforex Lệnh đang chạy, GBPUSD đang ở 1.288 XAU/USD | Bán 1470   Stop Loss 1476 Take profit 1 1460 Take profit 2 1450 Giao dịch với broker ICmarkets GIÁ hiện tại 1466 EUR/USD | Bán 1.104 Stop Loss 1.107 Take profit 1 1.095 Take profit 2 1.09 Giao dịch với broker XM Giá hiện tại...
Tín hiệu giao dịch ngày 13 tháng 11 GBP/USD | Mua 1.284 Stop Loss 1.279 Take profit 1 1.29 Take profit 2 1.30 Giao dịch Với broker Hotforex GBPUSD đang ở 1.285 XAU/USD | Bán 1465   Stop Loss 1470 Take profit 1 1455 Take profit 2 1445 Giao dịch với broker ICmarkets GIÁ hiện tại 1462 EUR/USD | Bán 1.103 Stop Loss 1.106 Take profit 1 1.095 Take profit 2 1.09 Giao dịch với broker XM Giá hiện tại 1.101 THAM GIA NHÓM...
Tín hiệu giao dịch ngày 8 tháng 11 GBP/USD | Mua 1.28 Stop Loss 1.275 Take profit 1 1.285 Take profit 2 1.29 Giao dịch Với broker Hotforex GBPUSD đang ở 1.2805 XAU/USD | Mua 1460     Stop Loss 1456 Take profit 1 1470 Take profit 2 1475 Giao dịch với broker ICmarkets Đã khớp lệnh mua 1460 EUR/USD | Mua 1.102 Stop Loss 1.099 Take profit 1 1.11 Take profit 2 1.12 Giao dịch với broker XM Giá hiện tại 1.103 THAM GIA...
Tín hiệu giao dịch ngày 15 tháng 10 GBP/USD | Mua 1.258 Stop Loss 1.254 Take profit 1 1.65 Take profit 2 1.27 Giao dịch Với broker Hotforex GBPUSD đang ở 1.262 XAU/USD | Mua 1488 Stop Loss 1483 Take profit 1 1500 Take profit 2 1520 Giao dịch với broker ICmarkets GIÁ hiện tại 1494 EUR/USD | Bán 1.105 Stop Loss 1.108 Take profit 1 1.10 Take profit 2 1.09 Giao dịch với broker XM Giá hiện tại 1.101 THAM GIA NHÓM...
Tín hiệu giao dịch ngày 11 tháng 10 GBP/USD | Mua 1.238 Stop Loss 1.234 Take profit 1 1.245 Take profit 2 1.25 Giao dịch Với broker Hotforex GBPUSD đang ở 1.242 XAU/USD | Bán 1500 Stop Loss 1504 Take profit 1 1490 Take profit 2 1485 Giao dịch với broker ICmarkets GIÁ hiện tại 1494 EUR/USD | Bán 1.105 Stop Loss 1.108 Take profit 1 1.10 Take profit 2 1.09 Giao dịch với broker XM Giá hiện tại 1.101 THAM GIA NHÓM...
Dịch vụ cung cấp tín hiệu Forex chuyên nghiệp. Tín hiệu Forex là gì? Tín hiệu Forex là một dấu hiệu nhận biết để trader có thể vào lệnh trên thị trường, thường ở một mức giá và khung thời gian cụ thể. Các tín hiệu này có thể được tạo ra theo...