Latest Quarterly E-Commerce Report Đơn vị phát hành: Cục điều trahttp://www.census.gov/retail/Số liệu thực tế > dự báo : Tốt cho tiền tệ.Doanh số bán lẻ thương mại điện được dự tính từ mẫu được sử dụng cho Báo cáo doanh số bán lẻ hàng tháng để ước tính doanh số...
Latest Annual Retail Trade Report Đơn vị phát hành: Cục điều tra.http://www.census.gov/retail/Tăng dương: Tốt cho tiền tệ.Mục đích: Để tạo ra dữ liệu dự tính tổng doanh số bán lẻ hàng năm, doanh số thương mại điện tử, tồn kho cuối năm, mua hàng, tổng chi phí hoạt động, tồn...
Monthly Retail Trade Report Đơn vị phát hành: Cục điều trahttp://www.census.gov/retail/Tăng dương: Tốt cho tiền tệMục đích: Cung cấp số liệu dự tính doanh số bán lẻ và dịch vụ ẩm thực và hàng tồn kho cửa hàng bán lẻ.Đối tượng báo cáo: Các công ty với một hoặc nhiều...
Advance Monthly Retail Trade Report (Retail Sales m/m – Core Retail Sales m/m) Đơn vị phát hành: Cục điều tra thuộc BTMhttp://www.census.gov/retail/Mục đích: Cung cấp chỉ báo sớm doanh số các công ty bán lẻ và dịch vụ ẩm thực.Đối tượng báo cáo: Các công ty bán lẻ và dịch...
Wholesale Inventories m/m Đơn vị phát hành: Cục điều tra thuộc BTMhttp://www.census.gov/wholesale/index.htmlSố liệu giảm => Tốt cho tiền tệĐo lường sự thay đổi tổng giá trị hàng hóa tồn kho của các nhà bán sỉ.Tất cả nhà bán buôn, không bao gồm văn phòng và chi nhánh kinh doanh của...
Consumer Credit – tín dụng tiêu dùng: Mức thay đổi (dạng %) trong tín dụng tiêu dùng dư nợ đòi hỏi thanh toán từng đợt Đơn vị phát hành: Cục dự trữ liên bang Mỹ.http://www.federalreserve.gov/releases/g19/CurrentTăng dương => Tốt cho tiền tệBáo cáo G.19 thống kê, "tín dụng tiêu dùng" báo cáo...
Total Vehicle Sales – Doanh số xe hơi và xe tải: Số lượng hàng năm xe hơi và xe tải được bán thị trường nội địa trong suốt tháng trước. Đơn vị phát hành: Autodata Corporationhttp://www.motorintelligence.com/m_frameset.htmlTăng dương => Tốt cho tiền tệPhát hành hàng tháng, khoảng 2 ngày sau khi kết...
Factory Orders m/m – Số đơn đặt hàng nhà máy : Báo cáo này xác nhận lại dữ liệu số đơn đặt hàng hóa lâu bền phát hành trước đó một tuần, đồng thời thêm dữ liệu hàng hóa không lâu bền. Nó là một chỉ báo hàng đầu về sản...
CB Leading Index (m/m): Chỉ số Conference Board Leading Economic Index: Bộ chỉ số tổng hợp này là yếu tố quan trọng trong một hệ thống phân tích được thiết kế để báo hiệu đỉnh và đáy trong một chu kỳ kinh doanh. Bộ chỉ số kinh tế tăng trưởng,...
Current Account: Tài khoản vãng lai chỉ ra chênh lệch giữa nhập khẩu so với xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ, các dòng thu nhập và chuyển giao đơn phương trong suốt quý trước.Đơn vị phát hành: Cục phân tích kinh tế.http://www.bea.gov/newsreleases/international/transactions/transnewsrelease.htmTăng dương => Tốt cho tiền tệPhát hành hàng...
Pepperstone | Metatrader 4 Forex Broker
Zero Spread Account x