Mô hình sóng elliott wave Flat

1
1247

Trade with Top Brokers

Mô hình sóng elliott wave Flat.

1. Hình vẽ:

flat1

2.  Mô tả:

Mô hình sóng Flat (sóng trôi dạt) là cấu trúc sóng điều chỉnh rất phổ biến, nhìn chung thể hiện xu hướng dập dềnh (sideways). Sóng A và Sóng B đều theo các mô hình điều chỉnh. Ngược lại Sóng C theo mô hình sóng chủ. Thông thường thì Sóng C sẽ không vượt qua điểm cuối của Sóng A song đôi khi cũng vượt qua.

3. Quy tắc: 

– Mô hình Flat bao gồm 3 sóng. Thường di chuyển khi thị trường sideway.

– Sóng A, sóng B có thể là một mô hình sóng điều chỉnh bất kỳ ngoại trừ mô hình tam giác.

– Sóng A và Sóng B theo cấu trúc sóng điều chỉnh, Sóng C theo cấu trúc sóng chủ.

– Sóng B hồi hơn 61.8% so với Sóng A. Mặc dù không có thời gian ràng buộc cho sóng B, nhưng nó phải nhỏ hơn 10 lần sóng A.

– Sóng B thường cho thấy mức hồi hoàn toàn đến điểm cuối của sóng chủ trước đó.

– Sóng C không nên vượt qua điểm cuối của Sóng A.

– Thường thì Sóng C ít nhất dài bằng Sóng A.

– Sóng C phải là Impulse hoặc là Ending Diagonal.

4. Vị trí xuất hiện mô hình Flat: 

Mô hình Flat thường xuất hiện ở sóng B và cũng khá phổ biến ở sóng 4 và sóng 2.

5. Cấu trúc sóng bên trong: 

Mô hình Flat gồm có 3 sóng với cấu trúc sóng bên trong theo kiểu 3-3-5. Cả 2 sóng A và B thường theo kiểu sóng ZigZag.

flat

1 Bình luận

Bình luận của bạn

Please enter your comment!
Please enter your name here