Loan Officer Survey

0
640

Trade with Top Brokers

Loan Officer Survey

Nguồn: FED

http://www.federalreserve.gov/boarddocs/snloansurvey/

Phát hành hàng quý.

Nguồn không có lịch phát hành chính xác – Sự kiện này sẽ được liệt kê với một biên độ hoạt đánh dấu “Tạm thời” cho tới khi dữ liệu được chính thức phát hành.

Nó liên hệ tới tiêu dùng và niềm tin – Việc tăng mức độ nợ là một dấu hiệu cho thấy người cho vay cảm thấy thoải mái, và người tiêu dùng với doanh nghiệp tự tin về khả năng tài chính và sẵn sàng tiêu tiền.

Khảo sát từ các ngân hàng lớn trong nước và chi nhánh các ngân hàng nước ngoài được yêu trả phúc đáp về tiêu chuẩn và điều khoản cho vay ngân hàng và tình trạng nhu cầu vay kinh doanh và vay tiêu dùng.

United States Loans to Private Sector
United States Loans to Private Sector

Các khoản cho vay khu vực tư nhân ở Hoa Kỳ tăng lên 8.027,76 triệu USD vào tháng Hai năm 2015 từ 8.001,48 USD tỷ vào tháng Giêng năm 2015. Dư nợ cho vay khu vực tư nhân tại Hoa Kỳ trung bình 2.071,81 tỷ USD từ năm 1950 đến năm 2015, đạt mức cao nhất mọi thời đại là 8.027,76 triệu USD vào tháng Hai năm 2015 và mức thấp kỷ lục 39,04 USD tỷ vào tháng Giêng năm 1950. Dư nợ cho vay khu vực tư nhân tại Hoa Kỳ được báo cáo của Cục Dự trữ Liên bang.

Bình luận của bạn

Please enter your comment!
Please enter your name here