Treasury Currency Report và Federal Budget Balance

0
582

Trade with Top Brokers

Treasury Currency Report

Nguồn: Bộ ngân khố

http://www.treasury.gov/resource-center/international/exchange-rate-policies/Pages/index.aspx

Hai lần mỗi năm

Nguồn không cho biết thời điểm chính xác phát hành và báo cáo có thể bị hoãn nhiều ngày – Sự kiện được liệt kê là tạm thời cho tới khi có báo cáo chính thức. Ảnh hưởng thị trường có khuynh hướng thay đổi khác nhau và hầu như dựa vào quốc gia mà báo cáo sẽ cáo buộc hành vi lũng đoạn tiền tệ.

Cung cấp cái nhìn chi tiết về các chính sách tỷ giá hối đoái toàn cầu, tình hình kinh tế, hành động ngân hàng trung ương và chính phủ khắp thế giới. Quan trọng nhất, báo cáo liệt kê các quốc gia mà bộ ngân khố xem là lũng đoạn tiền tệ.

Federal Budget Balance

Nguồn: Bộ Ngân Khố

http://www.fms.treas.gov/mts/index.html

Giá trị chênh lệch giữa thu và  chi của chính quyền liên bang trong suốt tháng trước

Tăng = Tốt cho tiền tệ

Phát hành hàng tháng, thông thường vào ngày làm việc thứ 8 sau khi hết tháng

Một con số dương cho biết ngân sách thặng dư, số âm cho biết ngân sách thâm hụt.

Bình luận của bạn

Please enter your comment!
Please enter your name here