Lance Beggs-Kỹ thuật nhồi lệnh để tăng lợi nhuận

0
1647

Trade with Top Brokers

Lance Beggs-Kỹ thuật nhồi lệnh để tăng lợi nhuận.

Bài viết dưới đây trình bày kỹ thuật nhồi lệnh để tăng lợi nhuận lên cao nhất theo Lance Beggs. Nhồi lệnh là vào thêm 1 vị thế mới khi vị thế cũ đang được để mở.

Kế hoạch nhồi lệnh của tôi rất đẹp và dễ làm. Bởi vì nó không phải là thứ tôi làm quá thường xuyên. Tôi nhắm tới mục tiêu bắt được các con sóng giá, không phải toàn bộ con xu hướng. Vào lệnh càng gần với điểm khởi đầu của con sóng càng tốt, thoát lệnh ăn được càng nhiều phần của con sóng càng tốt.

Dưới đây là cách tôi làm.

Các điều kiện phải có:

  • Cái trade đang mở PHẢI CÓ lợi nhuận;
  • Lệnh dừng lỗ trailing stop của cái trade hiện tại phải nằm ở vị trí sao cho nếu giá đảo chiều, tôi vẫn phải có lợi nhuận khi cộng kết quả hai cái trade lại với nhau, hay ít nhất là không được lỗ.
  • Và quan trọng nhất là cái trade được nhồi phải đúng quy tắc.
  • Điểm cuối cùng là quan trọng nhất đối với tôi. Nó phải là 1 cái trade tôi MUỐN VÀO, ngay cả khi tôi lỡ mất cơ hội entry đầu tiên.

Ví dụ:

Biểu đồ khung lớn để lấy bối cảnh. Phiên đêm là cấu trúc đảo chiều tạo đỉnh rất rõ ràng, phá vỡ đáy cuối cùng của ngày trước. Tôi đang hứng thú với việc vào lệnh sell kỳ vọng giá tiếp diễn giảm.

Trong khung là chuỗi giá mà tôi đã vào 2 lệnh.

A = lệnh đầu tiên B = lệnh nhồi

Vâng, trường hợp này lệnh B chẳng đóng góp gì thêm cho lợi nhuận tổng cả. Nhưng nó vẫn là 1 lệnh nhồi.

C = không phải lệnh nhồi. Đây là lệnh tôi vào lại sau khi lệnh A và B đã đóng.

Phóng vào khung nhỏ hơn nữa để thấy cấu trúc rõ ràng hơn

Giá rơi xuống rồi hồi quy lại, để lại 2 cái đuôi nến, như vậy entry SELL

Một phần lợi nhuận được chốt ngay phía trên đáy gần đó. SL cho phần còn lại của lệnh được trailingstop theo.

Tôi đã KHÔNG nhồi lệnh tại cú hồi quy và giảm tiếp này, Tại sao?

(a) Nó thoả mãn điều kiện lệnh đầu đang có lợi nhuận (b) Nó thoả luôn điều kiện nếu giá đảo chiều, tổng cộng lợi nhuận vẫn dương (c) Nhưng nó KHÔNG thoả điều kiện bản thân phải là 1 cái trade hợp lý. Ta canh chốt lời tại đường đỏ như vậy RR quá thấp với cái trade này.

Lệnh nhồi này lại THOẢ MÃN toàn bộ 3 điều kiện nhồi lệnh của tôi. Lệnh đầu đang có lợi nhuận. Không có khả năng thua lỗ nếu giá đảo chiều. Và bản thân nó là 1 setup thoả điều kiện về RR.

Kết luận: Cái entry tại B là 1 cái trade tôi sẽ vui lòng vào, ngay cả khi nó không đem lại chút lợi nhuận nào cho tổng thể.

Xui xẻo rằng lúc này giá không thể đi tiếp được nữa. Kèo nhồi hoà vốn.

Bạn sẽ không thấy nhiều ví dụ mà tôi đã vào lệnh. Nhưng tất cả chúng đều phải thoả các điều kiện sau:

  • Cái trade đang mở PHẢI CÓ lợi nhuận;
  • Lệnh dừng lỗ trailing stop của cái trade hiện tại phải nằm ở vị trí sao cho nếu giá đảo chiều, tôi vẫn phải có lợi nhuận khi cộng kết quả hai cái trade lại với nhau, hay ít nhất là không được lỗ.
  • Và quan trọng nhất là cái trade được nhồi phải đúng quy tắc cái đã.

Lance Beggs