Tuyên bố chính sách tiền tệ của FOMC trong cuộc họp tháng 6 năm 2022

0
4969

Trade with Top Brokers

Tuyên bố chính sách tiền tệ của FOMC trong cuộc họp tháng 6 năm 2022

Tuyên bố chính sách tiền tệ của FOMC– Hoạt động kinh tế tổng thể đã tăng lên sau khi giảm trong quý I năm nay. Tỷ lệ việc làm tăng mạnh trong những tháng gần đây, và tỷ lệ thất nghiệp đã vẫn ở mức thấp.

Lạm phát vẫn ở mức cao, phản ánh sự mất cân đối cung cầu liên quan đến đại dịch, giá năng lượng cao hơn và áp lực giá cả trên diện rộng.

Cuộc xâm lược Ukraine của Nga đang gây ra thiệt hại to lớn về người và đưa nền kinh tế vào giai đoạn khó khăn. Cuộc xâm lược và các sự kiện liên quan đang tạo thêm áp lực gia tăng lạm phát đang đè nặng lên hoạt động kinh tế toàn cầu.

Ngoài ra, Covid-19 và các vụ đóng cửa ở Trung Quốc có khả năng làm trầm trọng thêm tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng. Vì vậy Ủy ban (FOMC) rất chú ý đến rủi ro lạm phát.

Ủy ban vẫn cố gắng hướng tới 2 mục tiêu: tối đa hóa việc làm và ổn định lạm phát ở mức là 2 phần trăm trong thời gian dài hơn.

 Để hỗ trợ các mục tiêu này, Ủy ban đã quyết định nâng phạm vi mục tiêu cho lãi suất quỹ liên bang lên 1.5 – 1.75%, và dự đoán sẽ tăng tiếp trong phạm vi phù hợp. Thêm vào đó, Ủy ban sẽ tiếp tục giảm nắm giữ chứng khoán kho bạc và chứng khoán được bảo đảm bằng thế chấp, như được mô tả trong Kế hoạch Giảm Quy mô của Bảng cân đối của Cục Dự trữ Liên bang được phát hành vào tháng 5. Các Ủy ban cam kết mạnh mẽ đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%.

Tuyên bố chính sách tiền tệ của FOMC trong cuộc họp tháng 6 năm 2022

Nhằm đánh giá quan điểm phù hợp về chính sách tiền tệ, Ủy ban sẽ tiếp tục theo dõi các tác động của tin tức sắp tới đối với nền kinh tế quan điểm. Ủy ban sẽ sẵn sàng điều chỉnh lập trường của chính sách tiền tệ nếu các rủi ro xuất hiện có thể cản trở việc đạt được mục tiêu. Các đánh giá của Ủy ban sẽ xem xét một loạt các thông tin, bao gồm các dữ liệu về sức khỏe cộng đồng, điều kiện thị trường lao động, áp lực lạm phát và kỳ vọng lạm phát, cũng như các diễn biến tài chính quốc tế.

Bỏ phiếu cho quyết định chính sách tiền tệ là Jerome H. Powell, Chủ tịch; John C. Williams, Phó Chủ tịch; Michelle W. Bowman; Lael Brainard; James Bullard; Lisa D. Cook; Patrick Harker; Philip N. Jefferson; Loretta J. Mester; và Christopher J. Waller.

Bỏ phiếu chống lại quyết định này là Esther L. George (người đề nghị tăng lãi suất 50bps)

exness banner 14 optimized

Các quyết định về việc thực thi chính sách tiền tệ

Cục Dự trữ Liên bang đã đưa ra các quyết định sau để thực hiện lập trường chính sách tiền tệ được Ủy ban Thị trường Mở Liên bang công bố trong tuyên bố của mình vào ngày 15 tháng 6 năm 2022:

  1. Hội đồng Thống đốc của Hệ thống Dự trữ Liên bang đã bỏ phiếu nhất trí nâng lãi suất trả trên số dư dự trữ là 1.65 phần trăm, có hiệu lực từ ngày 16 tháng 6 năm 2022.
  2. Là một phần trong quyết định chính sách của mình, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang đã bỏ phiếu ủy quyền và chỉ đạo Bộ phận Thị trường Mở tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, thực hiện các giao dịch trên thị trường mở theo chỉ thị sau:
  • Thực hiện các hoạt động thị trường mở khi cần thiết để duy trì lãi suất quỹ liên bang trong phạm vi mục tiêu từ 1.5 – 1.75%
  • Tiến hành các hoạt động repo đêm với lãi suất tối thiểu 1.75 phần trăm và trong giới hạn 500 tỷ đô la
  • Tiến hành các hoạt động reverse repo với lãi suất 1.55 phần trăm và với giới hạn cho mỗi bên đối tác là 160 tỷ đô la mỗi ngày
  • Tái đầu tư số tiền gốc thu về từ lượng chứng khoán Kho bạc của Cục Dự trữ Liên bang đáo hạn trong tháng 6 và tháng 7 mà vượt quá giới hạn 30 tỷ đô la mỗi tháng. Đổi chứng khoán kho bạc với quy mô lên đến giới hạn hàng tháng này, và tín phiếu Kho bạc trong phạm vi mà các khoản thanh toán gốc ít hơn giới hạn hàng tháng.
  • Tái đầu tư vào chứng khoán được bảo đảm bằng thế chấp (MBS) bằng số tiền thu về từ lượng MBS nhận trong tháng 6 và Tháng 7 mà vượt quá giới hạn 17.5 tỷ đô la mỗi tháng.
  • Số tiền đầu tư thực tế có thể được phép chênh lệch ở mức chấp nhận được
  • Tham gia vào các giao dịch hoán đổi coupon và roll dollar nếu cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thanh toán các khoản MBS của Cục Dự trữ Liên bang
FOMC