Phân tích Vàng liệu có bị hạ đo ván

Phân tích Vàng liệu có bị hạ đo ván. Phân tích Vàng liệu có bị hạ đo ván- Vàng thế giới đã tăng trong những...

Phân tích Vàng – Bão đến rồi

Phân tích Vàng - Bão đến rồi. Phân tích Vàng - Bão đến rồi- Vàng thế giới sau khi tạo mức đáy thấp nhất quanh...

Phân tích Bắt bướm AUDUSD và USDJPY

Phân tích bắt bướm AUDUSD và USDJPY. Phân tích Bắt bướm AUDUSD và USDJPY- Cặp tiền USDJPY tiếp tục tăng khi các tin tức kinh...

Phân tích EURUSD giảm lại được chưa ?

Phân tích EURUSD giảm lại được chưa? Phân tích EURUSD giảm lại được chưa ? Sự kiện lớn ảnh hưởng đến cặp tiền EURUSD trong...

Phân tích EURUSD có harmonic giảm trong ngày bão

Phân tích EURUSD có harmonic giảm trong ngày bão. Phân tích EURUSD có harmonic giảm trong ngày bão- Cặp tiền EURUSD đã liên tục đi...

Phân tích USDCAD sắp xuống được chưa?

Phân tích USDCAD sắp xuống được chưa ? Phân tích USDCAD sắp xuống được chưa? Cặp tiền USDCAD đã có chuỗi 9 ngày tăng  liên...

Phân tích Vàng có sóng hôm nay

Phân tích Vàng có sóng hôm nay. Phân tích Vàng có sóng hôm nay- Vàng thế giới hôm qua di chuyển trong biên độ khá...

Phân tích Vàng bị đạp xuống mạnh

Phân tích Vàng bị đạp xuống mạnh. Phân tích Vàng bị đạp xuống mạnh- Vàng thế giới hôm qua đã có pha sập khá mạnh...

Phân tích Vàng có harmonic cho giảm trong tuần

Phân tích Vàng có harmonic cho giảm trong tuần. Phân tích Vàng có harmonic cho giảm trong tuần- Vàng thế giới tuần trước di chuyển...

Phân tích Vàng bắt đáy ngắn hạn được chưa?

Phân tích Vàng bắt đáy ngắn hạn được chưa? Phân tích Vàng bắt đáy ngắn hạn được chưa? Vàng thế giới hôm qua di chuyển...