Mô hình giá harmonic three-drive

0
859

Trade with Top Brokers

Mô hình giá harmonic three-drive.

Mô hình Three-Drive rất giống với mô hình ABCD ngoại trừ nó có 3 chân (mà ta gọi là drives) và 2 điều chỉnh hoặc thoái lui. Trong thực tế, đây chính là tổ tiên của mô hình sóng Elliott.
Như thường lệ, cái bạn cần là tinh mắt, công cụ Fibonacci, và một chút kiên nhẫn.
Như bạn thấy ở biểu đồ trên, điểm A ở tại mức khoảng 61.8% Fibonacci thoái lui của drive 1. Sau đó, drive 2 đạt đến mức 1.272 Fibonacci mở rộng của thoái lui A và drive 3 sẽ ở mức 1.272 Fibonacci mở rộng của thoái lui B.
Theo thời gian, mô hình Three-Drive được hoàn tất, đó là khi bạn có thể đưa ra quyết định mua hay bán. Thông thường, khi giá đạt đến điểm B, bạn đã có thể thiết lập giao dịch .
Nhưng trước tiên, bạn hãy kiểm tra theo những quy tắc dưới đây :
  • Thời gian giá hoàn thành drive 2 bằng với thời gian hoàn thành drive 3.
  • Thời gian hoàn thành thoái lui A và B bằng nhau.

3driver