Hình thái giá Phần 3

0
1153

Trade with Top Brokers

Hình thái giá Phần 3

Hình thái giá phần 3. Trong phần này chúng ta đi phân tích các thanh giá đôi.

PHÂN TÍCH CÁC THANH GIÁ ĐÔI: 

1. DBLHC: Double Bar Low with Higher Close: Đây là cặp giá cho xu hướng TĂNG – Hai thanh giá liền nhau có giá thấp nhất bằng nhau(hoặc chênh lệnh +/- 3 pips có thể chấp nhận được), nhưng thanh giá sau có giá đóng cửa bằng/cao hơn giá đóng cửa thanh giá trước hay đóng bên ngoài giá cao nhất của thanh giá trước đó.

Double Bar Low with Higher Close
Double Bar Low with Higher Close

2. DBHLC:Double Bar Higher with Low Close- Đây là cặp giá cho xu hướng GIẢM Hai thanh giá liền nhau có giá cao nhất bằng nhau(hoặc chênh lệnh +/- 3 pips có thể chấp nhận được), nhưng thanh giá sau có giá đóng cửa bằng/thấp hơn giá giá đóng cửa của thanh giá trước đó hay đóng cửa bên ngoài giá thấp nhất của thanh giá trước đó.

Double Bar Higher with Low Close
Double Bar Higher with Low Close

CHÚ Ý: Trong trường hợp có 3 thanh giá liền nhau hay nhiều hơn, có giá thể hiện giống như DBHLC hay DBLHC, thì mức độ tin tưởng cho tín hiệu này càng cao hơn.

3. TBH – 2 Bar High – 2 thanh giá có cùng giá cao HAY TBL – 2 Bar Low – 2 thanh giá có cùng giá thấp: Khi có 2 thanh giá liền kề có cùng giá cao hay cùng giá thấp, thì khả năng lực trend hiện tại đang rất mạnh, có khả năng Breakout rất mạnh.

TBH

2 Bar low
2 Bar low

Câu hỏi :Vậy thời điểm nào thì giao dịch theo các mẫu hình giá?

Trả lời : Khi mẫu hình xuất hiện xong, lúc đó mới tính đến chuyện vào lệnh. Sau khi mẫu hình đã hình thành xong.. lúc đó chúng ta sẽ chờ giá retrace hay pullback theo mẫu hình để tìm điểm vào lệnh. Về mặt lý thuyết, khả năng giá sẽ hồi theo FIBO của mẫu hình giá…. Tuy nhiên thực tế rất cần quan sát theo tình huống.

Tạm thời lý thuyết về phần hình thái giá đến đây coi như đã có thể trade được rồi. Các bạn cứ áp dụng với tài khoản demo cho quen với hình thái giá. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn trade theo hệ thống để hoàn chỉnh phương pháp của mình.

Đến đây bạn đã có đủ khả năng dự đoán giá được rồi, tuy nhiên các bạn chưa thể thuần thục được và chưa có hệ thống hoàn chỉnh của một trader chuyên nghiệp. Điều tôi muốn bây giờ là các bạn hãy đọc, tham khảo mô hình các thanh giá, rồi mở chart…để làm quen và tìm những mô hình như đã hướng dẫn. Nên làm quen từ các chart lớn như D1 trở lên.