3 Bước trong giao dịch mô hình giá Harmonic

3 Bước trong giao dịch mô hình giá Harmonic. Như bạn có thể đoán ra, lợi nhuận trong giao dịch mô hình giá Harmonic phụ...

Mô hình giá harmonic Butterfly

Mô hình giá harmonic Butterfly - Mô hình con bướm. Cuối cùng là mô hình bướm. Được tạo ra bởi Bryce Gilmore, một mô hình...

Mô hình giá harmonic Bat

Mô hình giá harmonic Bat- Mô hình con dơi. Xuất hiện năm 2001, Scott Carney đã tìm ra một mô hình giá Harmonic khác gọi...

Mô hình giá harmonic Crab

Mô hình giá harmonic Crab - Mô hình con cua. Vào năm 2000, Scott  Carney , một người tin tưởng vững chắc vào mô hình...

Mô hình giá harmonic Gartley

Mô hình giá harmonic Gartley. Mô hình giá harmonic Gartley  là những mô hình mà bao gồm mô hình cơ bản AB=CD mà chúng ta...

Mô hình giá harmonic three-drive

Mô hình giá harmonic three-drive. Mô hình Three-Drive rất giống với mô hình ABCD ngoại trừ nó có 3 chân (mà ta gọi là drives)...

Mô hình giá harmonic AB=CD

Mô hình giá harmonic AB=CD. Hãy bắt đầu bài học mô hình giá harmonic với mô hình harmonic đơn giản nhất là AB= CD. Để...

Mô hình giá harmonic

Mô hình giá harmonic. Mô hình giá harmonic giúp cho người giao dịch có thể tìm những điểm bật lại của xu hướng gần đây. Mô...

[Phân tích] Quỹ SPDR tiếp tục bán vàng

Phân tích Quỹ SPDR tiếp tục bán vàng. Theo số liệu từ Exchange Traded Gold, chốt phiên giao dịch hôm  thứ Sáu ngày 24/7/2015 Quỹ...

[Phân tích] Bán vàng theo quỹ SPDR

Phân tích Bán vàng theo quỹ SPDR. Hôm qua giá vàng đóng cửa là 1 ngày giảm điểm, sau khi số liệu " số đơn...