Tìm hiểu Lot – Đòn bẩy – Lời và Lỗ trong forex

Tìm hiểu Lot - Đòn bẩy - Lời và Lỗ trong forex.Thị trường forex giao ngay được giao dịch theo đơn vị lot. Mỗi...

Các nguyên lý để hiểu hành vi giá Phần 2

Các nguyên lý để hiểu hành vi giá Phần 2.Nguyên lý 4: Giá có xu hướng đi ngang, bị nén trong vùng phạm vi hẹp...

Mô hình giá Key Reversal (KR) – Đảo chiều chủ chốt

Mô hình giá Key Reversal (KR) – Đảo chiều chủ chốt.Mô hình Key Reversal sau xu hướng tăng​Mô hình KR ở đỉnh của một...

Thành phần tham gia giao dịch trên thị trường forex

Thành phần tham gia giao dịch trên thị trường forex.Đến những năm 1990 thì thị trường này chỉ dành cho các “ông lớn” giao...

Cấu trúc thị trường forex

Cấu trúc thị trường forex.Để tiện cho việc so sánh, hãy quan sát cấu trúc của thị trường chứng khoán như dưới đây:​Theo trạng...

Mô hình giá Open Close Reversal – Giá đóng mở đảo chiều

Mô hình giá Open Close Reversal – Giá đóng mở đảo chiều.Mô hình Open Close Reversal (Giá đóng mở đảo chiều)​Mô hình OCR ở...

Giao dịch breakout – Giao dịch phá vỡ

Giao dịch breakout - Giao dịch phá vỡ.Khi giao dịch với Breakout - Giao dịch phá vỡ, cần lưu ý 2 dạng chính: Breakout...

Phiên giao dịch Forex- Phiên mỹ- Phiên New York

Phiên giao dịch Forex- Phiên mỹ- Phiên New York.Khi mà dân giao dịch Châu Âu quay lại sau bữa trưa thì dân giao dịch...

Cách xác định các vùng giá quan trọng

Cách xác định các vùng giá quan trọng.Việc xác định các mức giá quan trọng (key level) làm cho việc trade pin bar trở...

Mô hình giá Head and Shoulders – Đỉnh đầu 2 vai

Mô hình giá Head and Shoulders – Đỉnh đầu 2 vai.Mô hình Head and Shoulders (Mô hình đỉnh đầu 2 vai )​Theo nghiên cứu...