Home Lớp học Khóa học mô hình giá

Khóa học mô hình giá

Mô hình giá Double Bottom – Hai đáy. Mô hình giá Double Bottom Mô hình Double Bottom nhìn giống như kí tự “W”. Mô hình này được hình thành khi có một đáy mới được tạo ra và tiếp đó là một giai đoạn tăng giá, phần giữa của kí tự...
Mô hình giá Diving Board – Cầu nhảy. Mô hình Diving Board (Mô hình cầu nhảy bể bơi)​ Mô hình Diving Board có ba phần trên biểu đồ tuần: “Cầu nhảy” (Diving board): một vùng tích lũy giá đi ngang với một đáy dẹt (đường hỗ trợ) kéo dài trong khoảng...
Mô hình giá Diamond Top – Đỉnh kim cương. Mô hình Diamond Top (Đỉnh kim cương)​ Mô hình Diamond Tops/Bottoms “<>” bao gồm một phần mở rộng “<” khi khoảng giá tăng dần độ cao từ trái sang phải và một phần tam giác “>” khi khoảng giá thu hẹp độ...
Mô hình giá Dead Cat Bounce (DCB) – Cú nảy mèo chết. Dead Cat Bounce (DCB) (Dead Cat Bounce)​ Giai đoạn đầu của mô hình DCB bao gồm một xu hướng giá giảm mạnh (trung bình khoảng 31%), và thường đi kèm với một khoảng trống giá (gap) lớn theo xu...
Mô hình giá Broadening Top/Bottom. Mô hình Broadening Top, Megaphone, Reverse Triangles, or Funnels​ Mô hình Broadening đôi khi được gọi là mô hình Megaphone, Reversed triangle hay mô hình Funnels. Giá mở rộng trong một phạm vi (= giá cao – giá thấp ) trong suốt thời gian (một giai...
Mô hình giá Broadening Right Angle. Mô hình Right-Angled Broadening & Ascending (RBA)​ Mô hình RBA khá giống mô hình đỉnh và đáy mở rộng, ngoại trừ việc có một đường kháng cự hoặc hỗ trợ nằm ngang. Mô hình nay có một đường hỗ trợ nằm ngang và đường kháng...
Mô hình giá Horn Top / Bottom. Mô hình Horn Top​ Các horn top xuất hiện sau một xu hướng tăng và bao gồm hai cú giật giá cao hơn thông thường với vùng giá đỉnh xấp xỉ bằng nhau (trên một biểu đồ tuần) và một thanh giá ngắn khác...
Mô hình giá Inverse Head and Shoulders – Đỉnh đầu 2 vai đảo ngược. Mô hình Head and Shoulders đảo ngược​ Mô hình Head and Shoulders đảo ngược, đôi khi được gọi là mô hình Head and Shoulders ở đáy, là một mô hình đảo chiều tăng giá tại đáy và...
Mô hình giá Island Reversals. Mô hình Single-day Island đảo chiều ở đỉnh​ Mô hình này thường xuất hiện trong một xu hướng tăng. Giá bật lên tạo khoảng nhảy giá và hình thành một thanh giá có biên độ giá lớn hơn. Thanh giá trở thành một Single day Island...
Mô hình giá Key Reversal (KR) – Đảo chiều chủ chốt. Mô hình Key Reversal sau xu hướng tăng​ Mô hình KR ở đỉnh của một xu hướng tăng xảy ra khi giá cả đang tạo ra các đỉnh cao hơn và các đáy cao hơn (theo đúng định nghĩa của...