Mô hình giá harmonic AB=CD. Hãy bắt đầu bài học mô hình giá harmonic với mô hình harmonic đơn giản nhất là AB= CD. Để nhận biết mô hình biểu đồ này, tất cả cái bạn cần là  sự tinh mắt và công cụ Fibonacci. Đối với cả 2 dạng...
Mô hình giá harmonic. Mô hình giá harmonic giúp cho người giao dịch có thể tìm những điểm bật lại của xu hướng gần đây. Mô hình này sử dụng các công cụ mà chúng ta đã học trong bài trước, đó là Fibonacci hồi lại ( Fibonacci retracement) và Fibonacci...
Giao dịch price action Phần 11. Trong phần này chúng tôi nói về những mẹo hay trong khi giao dịch price action. Mẹo 1: Xác định mức hỗ trợ và kháng cự. Xác định vùng hỗ trợ và kháng cự là thứ cơ bản nhất khi bắt tay vào PTKT. Muốn...
Giao dịch price action Phần 10-Bốn bí quyết để có một điểm vào lệnh hoàn hảo. Một điểm vào lệnh tốt hơn có thể cải thiện đáng kể đến tỷ lệ rủi ro – lợi nhuận (risk-reward) của một giao dịch cũng như giúp bạn có được một vị trí...
Giao dịch price action Phần 9. Trong phần này chúng ta cùng đi tìm hiểu làm sao để lọc tín hiệu price action. Làm thế nào để lọc tín hiệu Price Action (Hành động giá) Thật ra bạn thỉnh thoảng khi đấu tranh với các quyết định giao dịch, bạn phải...
Giao dịch price action Phần 8. Chiến lược giao dịch Forex: Price Action và sự hợp lưu Nếu tôi phải đúc kết chiến lược giao dịch Forex của mình thành một câu đơn giản thì nó sẽ như thế này: “Giao dịch các tín hiệu Price Action đơn giản tại các vùng hợp lưu...
Giao dịch Price action Phần 7. Trong phần này tôi nói đến giao dịch Fib 50% với xác nhận của Price action. Giao dịch Fibonacci Retracements 50% với xác nhận của Price Action Làm thế nào để sử dụng Fibonacci Retrace 50% kết hợp với một tín hiệu 'xác nhận' hành động...
Giao dịch price action Phần 6. Trong phần này tôi sẽ tập trung vào chiến lược giao dịch theo " False break". Chiến lược giao dịch theo “False Break” Là trader, nếu chúng ta không học để dự báo và tìm ra các Điểm lừa dối hay False Break của thị...
Giao dịch price action Phần 5. Trong phần này, tôi sẽ đi sâu vào giao dịch price action theo mẫu hình Inside bar. Chiến lược giao dịch theo Inside Bar Inside Bar là một trong những mẫu hình ưa thích của tôi khi giao dịch theo Price Action. Nó là một...
Giao dịch price action Phần 4. Trong phần này tôi sẽ đi sâu vào giao dịch price action theo mẫu hình Pin bar. Phương pháp giao dịch theo Pin Bar Pin Bar là mẫu hình giá đảo chiều cho thấy sự từ chối của giá tại một mức nhất định trên...