Tỷ lệ fibo- Trong mô hình sóng điều chỉnh elliott wave

0
835

Trade with Top Brokers

Tỷ lệ fibo- Trong mô hình sóng điều chỉnh elliott wave ( Phần nâng cao).

 1. Sóng A: Sau mô hình Diagonal Triangle trong sóng thứ 5 thì sóng A hồi về sóng 2 của mô hình Diagonal Triangle này. Khi sóng A là một phần của mô hình Triangle, sóng B hoặc sóng 4 thì nó thường hồi lại 38.2% của cả sóng 5 trước đó và đi vào phạm vi sóng thứ 4 của sóng 5 này. Trong mô hình Zigzag thì nó thường hồi lại 61.8% sóng 5 trước đó.2. Sóng B:Trong mô hình Zigzag thì sóng B hầu như hồi lại 38.2% hoặc 61.8% sóng A. Trong mô hình Flat thì nó xấp xỉ bằng sóng A. Trong mô hình Expanded Flat thì nó thường đi một khoảng cách bằng 138.2% sóng A.

  3. Sóng C:

  Sóng C có chiều dài ít nhất là 61.8% sóng A. Nó có thể ngắn hơn trong trường hợp mô hình thất bại (failure) báo trước sự tăng tốc xu hướng giá theo chiều ngược lại.

  Nhìn chung sóng C bằng với sóng A hoặc đi một khoảng cách bằng 161.8% sóng A.

  Sóng C thường đạt 161.8% chiều dài sóng a trong mô hình Expanded Flat.

  Trong mô hình Contracting Triangle thì sóng C thường bằng 61.8% sóng A.

  4. Sóng D:

  Trong mô hình Contracting Triangle thì sóng D thường đi 61.8% sóng B.

  5. Sóng E:

  Trong mô hình Contracting Triangle thì sóng E thường đi 61.8% sóng C. Nó không thể dài hơn sóng C.

  6. Sóng X:

  Sóng X tối thiểu hồi lại 38.2% quá trình điều chỉnh A-B-C trước đó; một mức hồi lại 61.8% cũng phổ biến đối với sóng X.

  7. Các tỷ lệ tương quan khác

  * Trong mô hình Zigzag

  y1 * Trong mô hình Flat

  y2 * Trong mô hình Irregular Flat y3

  * Trong mô hình Contracting Triangle

  y4 * Trong mô hình Expanding Triangle

y5