Tổng kết : Mô hình giá Harmonic

0
374

Trade with Top Brokers

Tổng kết : Mô hình giá Harmonic.

Mô hình giá Harmonic cho phép chúng ta phân biệt các khu vực tiềm năng đối với xu hướng tổng thể tiếp theo.
harmonic
Sau đây là 6 mô hình giá Harmonic:
  • Mô hình AB = CD.
  • Mô hình Three-Drive.
  • Mô hình Gartley.
  • Mô hình Cua.
  • Mô hình Dơi.
  • Mô hình Bướm.
3 bước cơ bản trong việc xác định mô hình giá Harmonic như sau :
  • Bước1: Định vị một mô hình giá Harmonic tiềm năng
  • Bước 2: Đo lường mô hình giá Harmonic tiềm năng
  • Bước 3: Mua hoặc bán khi các mô hình giá Harmonic hoàn thành
Mô hình giá Harmonic quá hoàn hảo do đó chúng rất khó xuất hiện và khó nhận biết.
Quan trọng nhất là bạn cần tinh mắt để phát hiện các mô hình giá Harmonic và rất kiên nhẫn tránh tham gia thị trường trước khi mô hình được hoàn thành
Với việc thực hành chăm chỉ và kinh nghiệm, giao dịch forex sử dụng mô hình giá Harmonic có thể mang lại hiểu quả cao cho bạn!

Bình luận của bạn

Please enter your comment!
Please enter your name here