Thông báo Offline trader

0
2123

Trade with Top Brokers

Thông báo Offline Trade.

Blog ngoại hối dự kiến sẽ tổ chức buổi offline vào thời điểm thứ 7 ngày 12/12/2015.

Nội dung chương trình offline : Xoay quanh vấn đề về chủ đề ” Phương pháp giao dịch harmonic”.

offline-forex

Địa điểm Offline : Hà Nội.

Thời gian Offline: Thứ 7 ngày 12/12/2015.

Chủ đề : Phương pháp giao dịch harmonic.

Địa điểm cụ thể sẽ email cho các bạn đăng ký tham gia buổi offline.

Các bạn quan tâm đến phương pháp giao dịch theo harmonic có thể gửi email về địa chỉ  doancuong.ceh@gmail.com với nội dung sau :

  • Tiêu đề : Offline trade.
  • Tên :
  • Số điện thoại :
  • Nick skype: