Tham khảo phân tích sóng Vàng 7/12-Sóng điều chỉnh sắp hoàn thành

0
1383

Trade with Top Brokers

Tham khảo phân tích sóng Vàng 7/12-Sóng điều chỉnh sắp hoàn thành.

Tham khảo phân tích sóng Vàng 7/12– Vàng dường như đang hình thành một mô hình điều chỉnh lớn có dạng zigzag ba chu kỳ.

Khung thời gian 1 giờ hiển thị phần cuối cùng của sóng xen giữa chu kỳ đã hoàn thành x, là sóng ba zigzag Ⓦ-Ⓧ-Ⓨ-Ⓧ-Ⓩ.

Có khả năng sóng chu kỳ z cũng có dạng ba zigzag chính Ⓦ-Ⓧ-Ⓨ-Ⓧ-Ⓩ, và hiện giá đang ở sóng hành động thứ hai Ⓨ.

exness banner 468 optimized

Người ta cho rằng sóng chính Ⓨ có thể kết thúc ở dạng kết hợp kép trung gian (W)-(X)-(Y) gần 1853,21. Ở mức đó, sóng Ⓨ sẽ ở mức 76,4% của sóng Ⓦ.

Phân tích sóng vàng 7/12-Sóng điều chỉnh

Hãy xem xét một tùy chọn thay thế, trong đó chuyển động đi xuống của cặp trong sóng chu kỳ x sẽ tiếp tục. Sóng chính cuối cùng đang được phát triển. Nó có thể ở dạng zigzag trung gian (A)-(B)-(C).

Do đó, xu hướng giảm của Vàng được dự đoán sẽ xảy ra trong tương lai gần.

Điểm cuối cùng của mô hình điều chỉnh zigzag (A)-(B)-(C) có thể xảy ra tại 1615,00. Đó là, gần mức tối thiểu được đánh dấu bởi sóng xung trung gian (A).

Phân tích sóng vàng 7/12

Nguồn : Orbex