RBA giảm lãi suất -Công bố gói phản ứng với COVID-19

0
375

Trade with Top Brokers

RBA giảm lãi suất -Công bố gói phản ứng với COVID-19.

RBA công bố một gói phản ứng coronavirus ngày hôm nay. Thứ nhất, tỷ lệ tiền mặt được cắt giảm 25bps xuống 0,25%. Ngoài ra, ngân hàng trung ương sẽ bắt đầu mua trái phiếu chính phủ để giữ lợi suất 3 năm ở mức khoảng 0,25%, bắt đầu từ ngày mai. 

Một cơ sở tài trợ ba năm cũng sẽ được thành lập để cung cấp hỗ trợ tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cuối cùng, số dư thanh toán trao đổi sẽ được trả thù lao ở 10 điểm cơ bản, thay vì bằng không.

Trung ương cho biết, các yếu tố khác nhau của gói này củng cố lẫn nhau và sẽ giúp giảm chi phí tài trợ trên toàn nền kinh tế và hỗ trợ cung cấp tín dụng, đặc biệt là cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Gói chính sách của hôm nay từ Ngân hàng Dự trữ bổ sung cho phản ứng tài chính chào đón từ các chính phủ ở Úc. Cùng nhau, các biện pháp này sẽ hỗ trợ việc làm, thu nhập và kinh doanh trong giai đoạn khó khăn này và chúng cũng sẽ hỗ trợ nền kinh tế Úc trong quá trình phục hồi.

Bình luận của bạn

Please enter your comment!
Please enter your name here