Phương pháp 3 bước giúp dự đoán sự thay đổi trong xu hướng đúng 80%

0
1589

Trade with Top Brokers

Phương pháp 3 bước giúp dự đoán sự thay đổi trong xu hướng đúng 80%

Trong quyển sách ” Trader Vic- Methods of Wall Street Master, Victor Sperandeo đưa ra phương pháp 3 bước giúp xác định sự thay đổi của xu hướng. Phương pháp này giúp bạn tránh giao dịch thua lỗ và tìm cơ hội giao dịch tốt. Nó giúp dự đoán sự thay đổi của xu hướng trong khoảng 80% thời gian.

Ba bước đó là :

B1: Đường xu hướng bị gãy.

B2: Giá retest lại nhưng thất bại.

B3: Giá gãy xuống dưới đáy thấp trước đó.

Hãy xem ví dụ thực hiện từng bước.

+ B1: Đường xu hướng bị phá gãy.

Đường xu hướng tăng bị bẽ gãy, tuy nhiên xu hướng chưa thay đổi. Giá thường phá vỡ đường xu hướng xong lại đi tiếp theo hướng đó. Nếu bước này xảy ra chúng ta nên chú ý là xu hướng chưa chắc là xu hướng đã đổi hay chưa?

+ B2: Retest và thất bại.

Chúng ta biết là giá trong xu hướng tăng sẽ tạo đỉnh cao hơn ( higher highs, higher lows).Nếu giá thất bại trong việc thực hiện điều này, chúng ta có thể đặt câu hỏi về xu hướng. Giá bây giờ đang test lại đỉnh cũ cao và thất bại.Vì vậy, giá đã không còn tạo đỉnh cao mới nữa. Nhưng nó cũng chưa tạo đáy thấp mới ===> Chưa xác định rằng xu hướng đã đổi.

Phương pháp 3 bước giúp xác định xu hướng thay đổi
Phương pháp 3 bước giúp xác định xu hướng thay đổi

+ B3: Giá giảm xuống dưới đáy thấp trước đó.

Giá bây giờ đã giảm xuống dưới đáy trước. Chúng ta xác nhận rằng xu hướng đã đổi. Tại sao? Vì giá đã tạo đáy thấp mới và đỉnh thấp mới, và đây là định nghĩa của 1 xu hướng giảm.

===> Trên là ví dụ từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm… Ngược lại từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng cũng tương tự.

THAM KHẢO THÊM : Giao dịch theo xu hướng 

XEM THÊM : KHÓA HỌC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG