Doanh số nhà bán mới - New home sales Đơn vị phát hành: Cục điều tra thuộc BTM.http://www.census.gov/newhomesales+ Doanh số nhà bán mới được xem như một chỉ số thống kê số lượng nhà vừa bán cho các gia đình mới.- Chỉ số dựa trên kết quả phỏng vấn 10.000...
  Đơn đặt hàng dài hạn- Durable Goods Orders + Đơn đặt hàng dài hạn ( Durable goods orders) : tên đầy đủ là " báo cáo chuyên nghiệp về những đơn đặt hàng và gửi hàng dài hạn".+ Đơn đặt hàng lâu bền của mỹ do uỷ ban điều tra...
Pepperstone | Metatrader 4 Forex Broker
Zero Spread Account x