Challenger Job Cuts y/y Nguồn: Challenger, Gray & Christmas, Inc.http://www.challengergray.com/press/press-releasesĐo lường sự thay đổi số lượng việc làm cắt giảm được thông báo bởi nhà tuyển dụng.Số liệu thực tế < dự báo ==> tốt cho tiền tệ.Phát hành hàng tháng, khoảng 3 ngày khi hết tháng.Đây là dữ liệu...
Prelim Unit Labor Costs q/q – Revised Unit Labor Costs q/q Đơn vị phát hành: Cục thống kê lao động.http://www.bls.gov/news.release/prod2.nr0.htmĐo lường sự thay đổi theo năm giá cả lương mà doanh nghiệp chi trả cho người lao động, không bao gồm ngành nông nghiệp.Số liệu thực tế > dự báo...
Prelim Nonfarm Productivity q/q – Revised Nonfarm Productivity q/q Đơn vị phát hành: Cục thống kê lao động.http://www.bls.gov/news.release/prod2.nr0.htmSố liệu thực tế < dự báo ==> tốt cho tiền tệ.Đo lường sự thay đổi theo năm hiệu quả lao động sản xuất hàng hóa và dịch vụ, không bao gồm lĩnh...
Core PCE Price Index m/m Đơn vị phát hành: Cục điều tra kinh tếhttp://www.bea.gov/newsreleases/national/pi/pinewsrelease.htmSố liệu thực tế > dự báo ==> tốt cho tiền tệ.Phát hành hàng tháng, khoảng 30 ngày sau khi hết thángĐo lường sự thay đổi giá cả hàng hóa và dịch vụ được mua bởi người...
Employment Cost Index q/q Đơn vị phát hành: Cục thống kê lao động.http://www.bls.gov/news.release/eci.nr0.htmChỉ số chi tiêu cho lao động (ECI) đo lường sự thay đổi chi phí lao động, không tính tới ảnh hưởng của thay đổi việc làm trong các ngành nghề và các ngành công nghiệp.Đo lường sự...
Capacity Utilization Rate : đánh giá năng suất sử dụng tại Mỹ. Nếu chỉ số này tăng hơn dự báo thì USD được hỗ trợ, Vàng chịu áp lực giảm. Và ngược lại. Đơn vị phát hành: Cục dự trữ liên banghttp://www.federalreserve.gov/releases/g17/current/default.htmCục dự trữ liên bang xây dựng dữ liệu...
Average Hourly Earnings m/m : Mức tiền công Trung bình Giờ(Average Hourly Earnings) là giá trị tuyệt đối trung bình của mức tiền công theo giờ và phần trăm tăng lên của nó trong một khoảng thời gian nhất địnhAverage Hourly Earnings – thu nhập trung bình hàng giờ: Mức thay đổi...
Business Inventories m/m Đơn vị phát hành: Cục điều tra.http://www.census.gov/mtis/Số liệu thực tế < dự báo => Tốt cho tiền tệ.Mục đích: Cung cấp số liệu rộng rãi và chính xác về sự thay đổi tổng hợp doanh số bán lẻ nội địa, bán sỉ và các hoạt động sản...
Latest Quarterly E-Commerce Report Đơn vị phát hành: Cục điều trahttp://www.census.gov/retail/Số liệu thực tế > dự báo : Tốt cho tiền tệ.Doanh số bán lẻ thương mại điện được dự tính từ mẫu được sử dụng cho Báo cáo doanh số bán lẻ hàng tháng để ước tính doanh số...
Latest Annual Retail Trade Report Đơn vị phát hành: Cục điều tra.http://www.census.gov/retail/Tăng dương: Tốt cho tiền tệ.Mục đích: Để tạo ra dữ liệu dự tính tổng doanh số bán lẻ hàng năm, doanh số thương mại điện tử, tồn kho cuối năm, mua hàng, tổng chi phí hoạt động, tồn...
Pepperstone | Metatrader 4 Forex Broker
Zero Spread Account x