Phân tích Vàng bị đẩy xuống từ vùng giá brexit

0
1116

Trade with Top Brokers

Phân tích Vàng bị đẩy xuống từ vùng giá brexit.

Phân tích Vàng bị đẩy xuống từ vùng giá brexit- Hôm qua giá vàng đã được đẩy xuống từ vùng giá brexit , khi giá vàng tiếp cận vùng đỉnh cũ 1358 ( Đỉnh vụ Brexit) đã nhanh chóng bị giảm điểm trở lại . Bài phân tích trước đó của chúng tôi ” Vàng chờ bán khi test lại đỉnh cũ với harmonic giảm ” giá đã đi đúng hướng, khi giảm điểm trở lại từ vùng đỉnh 1358.

Ngày hôm qua phiên mỹ nghỉ lễ, nên biên độ dao động của vàng cũng rất ảm đạm. Gía chạy trong biên hẹp, tuần này lại là tuần nonfarm nên có thể giá vàng sẽ tiếp tục đi ngang chờ tin.

Tin nonfarm kỳ trước chắc các bạn còn nhớ, con số 38k là con số thấp kỷ lục. Sau khi mỹ phát đi tin đó thì vàng đã lập tức tăng nóng 40$. Và tuần này chúng ta lại đón tin siêu khủng đó vào thứ 6, dự kiến con số dự báo của các chuyên gia cho kỳ này là 174k.

exness banner 10 optimized

Nonfarm kỳ này khả năng tốt là cao, tuy nhiên nếu trường hợp xấu hơn cả con số 38k của kỳ trước thì thật là vui cho vàng.

Tóm lại về tin tức : Tuần này là tuần có nhiều tin tức phát đi từ mỹ. Anh em nên chú ý.

Chuyển qua góc kỹ thuật.

Gía đã nhanh chóng giảm điểm từ 1358 xuống 1338 vào sáng nay, bài phân tích ” Vàng chờ bán khi test lại đỉnh cũ với harmonic giảm ” đã thành công tốt đẹp.

Khả năng vàng sẽ di chuyển trong biên hẹp để chờ các tin.

Kháng cự : 1354-1358-1366

Hỗ trợ : 1335-1328

Chiến lược : Liên hệ

Phân tích Vàng bị đẩy xuống từ vùng giá brexit