Phân tích sóng USDCAD 25/5-Orbex

0
556

Trade with Top Brokers

Phân tích sóng USDCAD 25/5-Orbex.

Phân tích sóng USDCAD 25/5– Nhiều khả năng, cặp USDCAD tạo thành một triple zigzag được đánh dấu bằng các sóng chu kỳ wxyxz.

Tại thời điểm viết bài, chân hành động cuối cùng đang được xây dựng – sóng phụ z. Rõ ràng, nó có dạng double zigzag chính Ⓦ-Ⓧ-Ⓨ, trong đó các sóng phụ Ⓦ-Ⓧ được hình thành.

Bây giờ chúng ta đang chứng kiến ​​sự phát triển của làn sóng cuối cùng Ⓨ. Nó có thể kết thúc ở dạng double zigzag (W)-(X)-(Y) gần 1.392. Ở cấp độ đó, nó sẽ ở mức 50% của sóng zigzag hành động Ⓦ.

Phân tích sóng USDCAD 25/5

Trong một kịch bản thay thế, chúng ta có thể mong đợi việc xây dựng một double zigzag Ⓦ-Ⓧ-Ⓨ. Đó là sự khởi đầu trong một mô hình điều chỉnh lớn hơn.

Có khả năng cao là các sóng chính Ⓦ-Ⓧ đã hoàn thành. Trong tương lai gần, dự kiến ​​sóng chính giảm giá Ⓨ sẽ tiếp tục có cấu trúc double zigzag (W)-(X)-(Y).

Mở tài khoản exness

Sóng chính Ⓨ, có dạng double zigzag nhỏ, có thể kết thúc ở mức thấp nhất của sóng Ⓦ, gần mức giá 1.323.

phan-tich-song-usdcad-25-5-1

Nguồn : Orbex