Phân tích sóng AUDUSD 24/5-Orbex

0
499

Trade with Top Brokers

Phân tích sóng AUDUSD 24/5-Orbex.

Phân tích sóng AUDUSD 24/5– Cặp AUDUSD có thể đang xây dựng một sóng điều chỉnh chu kỳ lớn b, có cấu trúc của một double zigza chính Ⓦ-Ⓧ-Ⓨ.

Hai phần có thể được hoàn thành bên trong sóng hành động Ⓨ. Biểu đồ hiện tại cho thấy cấu trúc của phần cuối cùng, tức là sóng ©.

Sóng trung gian (C) bao gồm các sóng phụ nhỏ 1-2-3-4-5. Có khả năng cao là xung (C) sẽ kết thúc ở mức tối thiểu là 0,617, được đánh dấu bằng sóng xung (A).

Sơ đồ gần đúng về chuyển động có thể xảy ra trong tương lai được hiển thị trên biểu đồ.

Phân tích sóng AUDUSD 24/5

Hãy xem xét một kịch bản thay thế. Trên biểu đồ hiện tại, chúng ta thấy một sự điều chỉnh trung gian không hoàn chỉnh (B).

Sóng điều chỉnh tăng (B) có cấu trúc bên trong phức tạp của bộ ba zigzag WXYXZ, như trong phiên bản chính, nhưng phần cuối của nó đang chờ chúng ta cao hơn một chút.

exness banner 468 optimized

Có khả năng cao là trong phần cuối cùng, chúng ta thấy sự hình thành của một sóng nhỏ Z. Sóng này có thể kết thúc dưới dạng một double zigza gần 0,732.

Ở mức 0,732, hiệu chỉnh (B) sẽ ở mức 76,4% của xung (A).

phan-tich-song-audusd-24-5-1

Nguồn : Orbex