Phân tích Điểm nhanh kèo Vàng Và AUDUSD

0
982

Trade with Top Brokers

Phân tích Điểm nhanh kèo Vàng và ÁUDUSD.

Vàng

Vàng đang di chuyển trong mô hình tam giác, giá đang tiến dần vào góc hẹp. Bài phân tích “Vàng chạy theo vai phải của vai đầu vai” vẫn áp dụng được, khi hôm qua giá về thấp nhất là 1322 và lên cao nhất quanh 1335 vào phiên mỹ.

Hiện tại có thể thấy giá đang nén trong biên hẹp, đi vào góc chết của mô hình tam giác. Theo lý thuyết mô hình tam giác thì phá cạnh nào của tam giác sẽ giúp vàng chạy theo hướng đó.

Vàng có thể loanh quanh nén thêm trong tam giác này, vì vậy chúng ta có thể chờ phá mô hình rồi canh test lại thì vào lệnh sau.

Chiến lược : Liên hệ

vang19

AUDUSD

Bài phân tích “AUDUSD có đến 3 mô hình harmonic cho giảm” đang phát huy tác dụng, AUDUSD đã quay đầu giảm điểm trở lại, sau khi tiếp cận vùng đã phân tích trước đó.

8h30 sáng nay ngày 19/7 úc sẽ công bố tin chính sách của mình. Dự là AUDUSD sẽ tiếp tục giảm điểm thêm nữa.

Chiến lược : Liên hệ

au