Phân tích các sơ đồ sóng elliott wave

0
887

Trade with Top Brokers

Phân tích các sơ đồ sóng elliott wave.

(1) Sơ đồ sóng rất ngắn hạn (Very Short Term):

– Sử dụng biểu đồ 15 phút. – Khung thời gian quan sát: 5 phút đến 1 giờ. – Kỹ thuật hỗ trợ: Phân tích momentum (các chỉ báo Momentum, Stochastic, RSI, MACD) biểu đồ 1 phút, 5 phút.

Screen Shot 2016-04-08 at 18.44.45

(2) Sơ đồ sóng ngắn hạn (Short Term):

– Sử dụng biểu đồ 1 giờ (H1). – Khung thời gian quan sát: 1 đến 3 ngày. – Kỹ thuật hỗ trợ: Phân tích momentum đồ thị 1 phút và 15 phút để quyết định thời điểm bắt đầu và kết thúc trạng thái giao dịch. Phân tích momentum đồ thị 1 giờ (H1) và đồ thị ngày (Daily) để hỗ trợ cho quyết định giao dịch.

Screen Shot 2016-04-08 at 18.47.18

(3) Sơ đồ sóng trung hạn (Medium Term):

– Sử dụng biểu đồ ngày (Daily). – Khung thời gian quan sát: 3 tuần đến 1 tháng. – Kỹ thuật hỗ trợ: Phân tích momentum dài hạn để hỗ trợ phân tích sóng. Chú ý sự thay đổi của Stochastic 10 ngày và 20 ngày.

Screen Shot 2016-04-08 at 18.48.54

(4) Sơ đồ sóng dài hạn (Long Term):

– Sử dụng biểu đồ tuần (Weekly). – Khung thời gian quan sát: 3 tháng đến 6 tháng hoặc dài hơn. – Kỹ thuật hỗ trợ: Phân tích momentum dài hạn để hỗ trợ phân tích sóng.

Screen Shot 2016-04-08 at 18.50.12