TIC Long-Term Purchases

TIC Long-Term Purchases Báo cáo dòng luân chuyển vốn đầu tư dài hạn vào hệ thống tài chính Mỹ - TIC (TIC long-term purchases)  1. Định...

Thu nhập cá nhân- Personal Income

Thu nhập cá nhân- Personal Income  Đơn vị phát hành: Cục phân tích kinh tế http://www.bea.gov/newsreleases/national/pi/pinewsrelease.htm Thay đổi (dạng %) trong tổng giá trị nguồn thu nhập...

Phân tích giá vàng

Phân tích giá vàng. Phân tích giá vàng: Điểm qua 1 số tin tức cơ bản. Biên bản cuộc họp chính sách tháng 3 của Fed...

Phân tích usdjpy trung hạn

Phân tích USDJPY trung hạn. Báo cáo được Bộ Lao động Mỹ công bố hôm thứ Sáu 03/04 cho biết, trong tháng 3, nền kinh...

Giao dịch price action Phần 6

Giao dịch price action Phần 6. Trong phần này tôi sẽ tập trung vào chiến lược giao dịch theo " False break". Chiến lược giao...

Giao dịch price action Phần 5

Giao dịch price action Phần 5. Trong phần này, tôi sẽ đi sâu vào giao dịch price action theo mẫu hình Inside bar. Chiến lược...

Giao dịch price action Phần 4

Giao dịch price action Phần 4. Trong phần này tôi sẽ đi sâu vào giao dịch price action theo mẫu hình Pin bar. Phương pháp...

Giao dịch price action Phần 3

Giao dịch price action Phần 3. Trong phần này tôi sẽ giới thiệu các mẫu hình price action chủ yếu như : Pin bar,...

Giao dịch price action Phần 2

Giao dịch price action Phần 2. Trong phần này tôi sẽ hướng dẫn các bạn vẽ hỗ trợ, kháng cự một cách chuyên nghiệp. Cách...

Giao dịch price action Phần 1

Giao dịch price action Phần 1 Nếu bạn đang đọc bài viết này, bạn đã thực hiện một quyết định khôn ngoan để tìm hiểu...