Giao dịch price action Phần 4

Giao dịch price action Phần 4. Trong phần này tôi sẽ đi sâu vào giao dịch price action theo mẫu hình Pin bar. Phương pháp...

Giao dịch price action Phần 3

Giao dịch price action Phần 3. Trong phần này tôi sẽ giới thiệu các mẫu hình price action chủ yếu như : Pin bar,...

Giao dịch price action Phần 2

Giao dịch price action Phần 2. Trong phần này tôi sẽ hướng dẫn các bạn vẽ hỗ trợ, kháng cự một cách chuyên nghiệp. Cách...

Giao dịch price action Phần 1

Giao dịch price action Phần 1 Nếu bạn đang đọc bài viết này, bạn đã thực hiện một quyết định khôn ngoan để tìm hiểu...

Phân tích GBPCAD mua dài hạn

Phân tích GBPCAD mua dài hạn Hôm nay tôi chọn GBP/CAD là cặp giao dịch trong ngày vì có khá nhiều tin tức quan trọng...

Doanh số nhà chờ bán

Doanh số nhà chờ bán của Mỹ (Pending Home Sales) 1. Doanh số nhà chờ bán là gì? Doanh số nhà chờ bán (pending home sales...

Trade balance-Cán cân thương mại

Trade balance-Cán cân thương mại Cán Cân Thương Mại - Trade balance ( còn được gọi là net exports, và thỉnh thoảng được viết tắt dưới...

FOMC Statement

 FOMC Statement-Biên bản Họp FOMC. Nguồn: FED http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomccalendars.htm#calendars Tích cực hơn kỳ vọng = tốt cho tiền tệ Họp 8 lần mỗi năm FOMC thường thay đổi thông báo...

Lãi suất tái chiết khấu

The Discount Rate - Lãi suất tái chiết khấu Lãi suất (tái) chiết khấu là lãi suất mà các ngân hàng thương mại và các...

Chỉ số GDP

Chỉ số GDP Trong quá trình giao dịch các cặp tiền tệ trên thị trường ngoại hối, dường như việc phân tích và dự báo...