Loan Officer Survey

Loan Officer SurveyNguồn: FEDhttp://www.federalreserve.gov/boarddocs/snloansurvey/Phát hành hàng quý.Nguồn không có lịch phát hành chính xác – Sự kiện này sẽ được liệt kê với một...

Beige Book

Beige BookNguồn: FEDhttp://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/beigebook/default.htmTích cực hơn kỳ vọng = tốt cho tiền tệ.8 lần mỗi năm, 2 tuần trước mỗi cuộc họp FOMC.Phân tích này...

Federal Funds Rate

Federal Funds RateNguồn: FEDLãi suất mà các ngân hàng cho vay số dư ngoài dự trữ do Cục dự trữ quản lý cho các...

Challenger Job Cuts

Challenger Job Cuts y/yNguồn: Challenger, Gray & Christmas, Inc.http://www.challengergray.com/press/press-releasesĐo lường sự thay đổi số lượng việc làm cắt giảm được thông báo bởi nhà...

Quỹ tín thác SPDR

Quỹ tín thác SPDRVới lượng vàng nắm giữ khổng lồ, mỗi động thái mua bán của SPDR Gold Trust đều ảnh hưởng mạnh tới...

Cung Tiền và GDP

Cung Tiền và GDPTỷ lệ cung tiền trên GDP (Marshallian K) là gì ? Tỷ lệ cung tiền trên GDP, còn gọi là Marshallian...

Prelim Unit Labor Costs

Prelim Unit Labor Costs q/q – Revised Unit Labor Costs q/q Đơn vị phát hành: Cục thống kê lao động.http://www.bls.gov/news.release/prod2.nr0.htmĐo lường sự thay đổi theo...

Prelim Nonfarm Productivity

Prelim Nonfarm Productivity q/q – Revised Nonfarm Productivity q/qĐơn vị phát hành: Cục thống kê lao động.http://www.bls.gov/news.release/prod2.nr0.htmSố liệu thực tế < dự báo ==>...

Core PCE Price Index

Core PCE Price Index m/mĐơn vị phát hành: Cục điều tra kinh tếhttp://www.bea.gov/newsreleases/national/pi/pinewsrelease.htmSố liệu thực tế > dự báo ==> tốt cho tiền tệ.Phát...

Employment Cost Index

Employment Cost Index q/qĐơn vị phát hành: Cục thống kê lao động.http://www.bls.gov/news.release/eci.nr0.htmChỉ số chi tiêu cho lao động (ECI) đo lường sự thay đổi...