Giao dịch price action P4

Giao dịch price action P4. Trong phần này tôi sẽ đi sâu vào giao dịch price action theo mẫu hình Pin bar. Phương pháp giao...

Giao dịch price action P3

Giao dịch price action P3. Trong phần này tôi sẽ giới thiệu các mẫu hình price action chủ yếu như : Pin bar, inside...

Giao dịch price action P2

Giao dịch price action P2. Trong phần này tôi sẽ hướng dẫn các bạn vẽ hỗ trợ, kháng cự một cách chuyên nghiệp. Cách vẽ...

Giao dịch price action P1

Phần kế tiếp, chúng ta sẽ tiếp tục với phương pháp giao dịch price action.... PRICE ACTION TRADING (PAT) Nếu bạn đang đọc bài viết này,...

[phân tích] GBP/CAD mua dài hạn

Hôm nay tôi chọn GBP/CAD là cặp giao dịch trong ngày vì có khá nhiều tin tức quan trọng được phát đi trong ngày...

doanh số nhà chờ bán

Doanh số nhà chờ bán của Mỹ (Pending Home Sales) 1. Doanh số nhà chờ bán là gì? Doanh số nhà chờ bán (pending home sales...

Trade balance

Cán Cân Thương Mại - Trade balance ( còn được gọi là net exports, và thỉnh thoảng được viết tắt dưới dạng NX) là bảng...

FOMC Statement

 FOMC Statement Nguồn: FED http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomccalendars.htm#calendars Tích cực hơn kỳ vọng = tốt cho tiền tệ Họp 8 lần mỗi năm FOMC thường thay đổi thông báo một ít tại...

Lãi suất tái chiết khấu

The Discount Rate - Lãi suất tái chiết khấu Lãi suất (tái) chiết khấu là lãi suất mà các ngân hàng thương mại và các...

Chỉ số GDP

Trong quá trình giao dịch các cặp tiền tệ trên thị trường ngoại hối, dường như việc phân tích và dự báo Tổng sản...