Consumer Credit

Consumer Credit – tín dụng tiêu dùng: Mức thay đổi (dạng %) trong tín dụng tiêu dùng dư nợ đòi hỏi thanh toán từng đợt Đơn...

Total Vehicle Sales

Total Vehicle Sales – Doanh số xe hơi và xe tải: Số lượng hàng năm xe hơi và xe tải được bán thị trường nội...

Factory Orders

Factory Orders m/m – Số đơn đặt hàng nhà máy : Báo cáo này xác nhận lại dữ liệu số đơn đặt hàng hóa lâu...

CB Leading Index

CB Leading Index (m/m): Chỉ số Conference Board Leading Economic Index: Bộ chỉ số tổng hợp này là yếu tố quan trọng trong một hệ...

Current Account

Current Account: Tài khoản vãng lai chỉ ra chênh lệch giữa nhập khẩu so với xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ, các dòng thu nhập...

Industrial Production

Industrial Production (m/m)Industrial Production – Sản lượng công nghiệp: đo lường tổng sự thay đổi giá trị sản phẩm đầu ra của các xưởng...

TIC Long-Term Purchases

Báo cáo dòng luân chuyển vốn đầu tư dài hạn vào hệ thống tài chính Mỹ - TIC (TIC long-term purchases) 1. Định nghĩaBáo cáo...

Personal Income

Personal Income m/m – Thu nhập cá nhân Đơn vị phát hành: Cục phân tích kinh tếhttp://www.bea.gov/newsreleases/national/pi/pinewsrelease.htmThay đổi (dạng %) trong tổng giá trị...

[phân tích] giá vàng

Điểm qua 1 số tin tức cơ bản.Biên bản cuộc họp chính sách tháng 3 của Fed kết luận Fed hoàn toàn có khả...

[phân tích] usdjpy trung hạn

Phân tích USDJPY trung hạn...Báo cáo được Bộ Lao động Mỹ công bố hôm thứ Sáu 03/04 cho biết, trong tháng 3, nền kinh...