Giao dịch price action P9

Giao dịch price action P9. Trong phần này chúng ta cùng đi tìm hiểu làm sao để lọc tín hiệu price action. Làm thế nào...

Giao dịch price action P8

Giao dịch price action P8. Chiến lược giao dịch Forex: Price Action và sự hợp lưuNếu tôi phải đúc kết chiến lược giao dịch Forex của mình thành...

Giao dịch Price action P7

Giao dịch Price action P7. Trong phần này tôi nói đến giao dịch Fib 50% với xác nhận của Price action. Giao dịch Fibonacci Retracements...

Philly Fed Manufacturing Index

Philly Fed Manufacturing Index Nguồn: Ngân hàng dự trữ liên bang khu vực Philadelphia.http://www.phil.frb.org/research-and-data/regional-economy/business-outlook-surveyĐo lường mức độ chỉ số phổ biến dựa trên khảo sát...

NAHB Housing Market Index

NAHB Housing Market Index Nguồn: NAHB (National Association of Home Builders)http://www.nahb.org/page.aspx/category/sectionID=134Đo lường mức độ chỉ báo phổ biến dựa trên khảo sát nhà xây dựng.Số...

NFIB Small Business Index

NFIB Small Business Index Nguồn: NFIB (National Federation of Independent Business)http://www.nfib.com/news/national-news-releases/Đo lường mức độ chỉ số tổng hợp dựa trên khảo sát doanh nghiệp nhỏ.Số...

ISM Manufacturing Prices

ISM Manufacturing Prices Nguồn: Institute for Supply Managementhttp://www.ism.ws/ISMReport/MfgROB.cfmĐo lường mức độ chỉ báo phổ biến dựa trên khảo sát các bộ phận mua hàng trong...

Flash/Final Manufacturing PMI

Flash/Final Manufacturing PMI Đơn vị phát hành: Markithttp://www.markiteconomics.com/Public/Page.mvc/PressReleasesĐo lường mức độ chỉ báo phổ biến dựa trên khảo sát các bộ phận mua hàng trong...

Chicago PMI

Chicago PMI – Chỉ số quản lý sản xuất Chicago Đơn vị phát hành: MNIĐo lường mức độ chỉ báo phổ biến dựa trên khảo...

S&P/CS Composite-20 HPI

S&P/CS Composite-20 HPI y/y – Chỉ số bán nhà tại 20 đô thị Đơn vị phát hành: Standard & Poor'shttp://www.standardandpoors.com/indices/sp-case-shiller-home-price-indices/en/us/?indexId=spusa-cashpidff--p-us----Đo lường sự thay đổi giá...