Mô hình sóng elliott wave zigzag

0
1252

Trade with Top Brokers

Mô hình sóng elliott wave zigzag

1. Hình vẽ:

zigzag

2. Mô tả:

Mô hình sóng ZigZag là cấu trúc điều chỉnh thông thường nhất, bắt đầu cho sự đảo chiều nhanh chóng. Thường thì nó trông giống mô hình sóng chủ vì tốc độ hình thành của nó. Một mô hình ZigZag có thể tự mở rộng thành mô hình Double ZigZag (2 lần zigzag) hoặc Triple ZigZag (3 lần zigzag) dù hiện tượng đó ít phổ biến. Chú ý rằng ZigZag chỉ là phần đầu của cấu trúc điều chỉnh.

3. Quy tắc: 

– Mô hình ZigZag bao gồm 3 sóng.

– Wave A phải là sóng Impluse hoặc leading diagonal.

– Sóng A và Sóng C là các sóng chủ, Sóng B là sóng điều chỉnh.

– Sóng B là một mô hình điều chỉnh, ngắn hơn sóng A về giá,hồi không quá 61.8% so với Sóng A. Không có giới hạn ràng buộc về thời gian cho sóng B, tuy nhiên thời gian hoàn thành sóng B không được vượt quá 10 lần thời gian hoàn thành sóng A.

– Sóng C phải vượt qua điểm cuối của Sóng A. Sóng C phải là Impluse hoặc Ending diagonal.

– Sóng C thường tối thiểu bằng với Sóng A về độ dài giá.

– Nếu sóng A là một Leading diagonal thì sóng C không thể là Ending diagonal.

4. Vị trí xuất hiện:

Mô hình ZigZag thường xuất hiện ở sóng A, sóng X hoặc sóng 2. Nó cũng thường xuất hiện ở sóng B là một phần của mô hình Flat, một phần của mô hình tam giác và đôi khi ở sóng 4.

5. Cấu trúc sóng bên trong: 

Mô hình ZigZag đơn (Single ZigZag) gồm 3 sóng. Mô hình Double ZigZag gồm 7 sóng được chia tách bằng sóng X ở giữa. Mô hình Triple ZigZag gồm 11 sóng được chia tách bằng 2 sóng X ở giữa. Cấu trúc bên trong của sóng 3 trong Single ZigZag là 5-3-5, trong Double ZigZag là 5-3-5-3-5-3-5.

Sự trình bày hiện đại hơn về mô hình Double ZigZag sử dụng kiểu WXY thay vì ABCXABC. Theo cách này thì 2 zigzag của cấp độ sóng nhỏ hơn liên kết với nhau bằng những sóng ở cấp độ cao hơn. Như vậy thay vì sử dụng 7 sóng (ABCXABC) thì phân tích đồ thị ngày có thể sử dụng kiểu 3 sóng (WXY). Theo phương pháp này thì mô hình Triple ZigZag được biểu diễn là WXYXZ thay vì ABCXABCXABC. Theo cách này thì số sóng được giản lược thành 5 sóng thay vì 11 sóng.

Bình luận của bạn

Please enter your comment!
Please enter your name here