Mô hình giá Flag – Cờ

Mô hình giá Flag – Cờ. Mô hình cờ sau xu hướng tăng​ Flag (lá cờ) là một dạng mô hình tiếp diễn trong xu hướng...

Mô hình giá Double Bottom – Hai đáy

Mô hình giá Double Bottom – Hai đáy. Mô hình giá Double Bottom Mô hình Double Bottom nhìn giống như kí tự “W”. Mô hình này...

Mô hình giá Diving Board – Cầu nhảy

Mô hình giá Diving Board – Cầu nhảy. Mô hình Diving Board (Mô hình cầu nhảy bể bơi)​ Mô hình Diving Board có ba phần trên...

Mô hình giá Diamond Top – Đỉnh kim cương

Mô hình giá Diamond Top – Đỉnh kim cương. Mô hình Diamond Top (Đỉnh kim cương)​ Mô hình Diamond Tops/Bottoms “<>” bao gồm một phần mở...

Mô hình giá Dead Cat Bounce (DCB) – Cú nảy mèo chết

Mô hình giá Dead Cat Bounce (DCB) – Cú nảy mèo chết. Dead Cat Bounce (DCB) (Dead Cat Bounce)​ Giai đoạn đầu của mô hình DCB...

Mô hình giá Broadening Top/Bottom

Mô hình giá Broadening Top/Bottom. Mô hình Broadening Top, Megaphone, Reverse Triangles, or Funnels​ Mô hình Broadening đôi khi được gọi là mô hình Megaphone, Reversed...

Mô hình giá Broadening Right Angle

Mô hình giá Broadening Right Angle. Mô hình Right-Angled Broadening & Ascending (RBA)​ Mô hình RBA khá giống mô hình đỉnh và đáy mở rộng, ngoại...

Mô hình giá Horn Top / Bottom

Mô hình giá Horn Top / Bottom. Mô hình Horn Top​ Các horn top xuất hiện sau một xu hướng tăng và bao gồm hai cú...

Mô hình giá Inverse Head and Shoulders – Đỉnh đầu 2 vai đảo ngược

Mô hình giá Inverse Head and Shoulders – Đỉnh đầu 2 vai đảo ngược. Mô hình Head and Shoulders đảo ngược​ Mô hình Head and Shoulders...

Mô hình giá Island Reversals

Mô hình giá Island Reversals. Mô hình Single-day Island đảo chiều ở đỉnh​ Mô hình này thường xuất hiện trong một xu hướng tăng. Giá bật...
Pepperstone | Metatrader 4 Forex Broker
Zero Spread Account x