Chiến thuật hành động giá phá vỡ. Chiến thuật hành động giá phá vỡ là các tín hiệu rất mạnh thường dẫn tới sự di chuyển mạnh mẽ trên thị trường. Chiến thuật phá vỡ có thể được hình thành trong 1 thị trường có trend hay ngược trend. Tính...
Chiến thuật hành động giá đảo chiều. Một trong những cách giao dịch sử dụng hành động giá là tín hiệu đảo chiều. Những chiến thuật hành động giá đảo chiều này thường cho những điểm vào tốt cả khi thị trường có trend, dao động trong biên hoặc ngược...
Chiến thuật giao dịch Pin bar. Chiến thuật giao dịch Pin bar- Mô hình pin bar (đảo chiều hoặc tiếp tục) Là mô hình gồm 1 bar cho thấy sự đảo chiều và từ chối giá mãnh mẽ. Pin bar đảo chiều thường được định nghĩa bởi đuôi (tim, bóng) dài...
Chiến thuật giao dịch phá vỡ giả – false breakout. Chiến thuật giao dịch phá vỡ giả – false breakout- Mô hình phá vỡ giả – false breakout Là sự phá vỡ một mức giá nhưng không tiếp tục di chuyển được. Mẫu hình này rất quan trọng bởi vì sự...
Chiến thuật giao dịch ngưỡng hỗ trợ và kháng cự. Chiến thuật giao dịch ngưỡng hỗ trợ và kháng cự- Ngưỡng hỗ trợ và kháng cự là gì? Ngưỡng hỗ trợ và kháng cự là các mức giá nối high hoặc low của nhiều bar lại với nhau. Nó được hình...
Chiến thuật giao dịch kết hợp inside bar và pin bar. Chiến thuật giao dịch kết hợp inside bar và pin bar- Mẫu hình kết hợp pin bar và inside bar Mẫu hình pin bar thể hiện sự từ chối của giá và chỉ ra sự đảo chiều có thể sắp...
Chiến thuật giao dịch inside bar. Chiến thuật giao dịch inside bar- Mẫu hình inside bar (mẫu hình phá vỡ hoặc quay đầu) Mẫu hình inside bar là 1 mẫu hình giao dịch hành động giá gồm 2 bar trong đó 1 bar nằm gọn trong phạm vi high và low...
Chiến thuật giao dịch fakey-Inside Bar False Break Out. Chiến thuật giao dịch fakey-Inside Bar False Break Out- Mô hình Fakey Mô hình fakey có thể được mô tả là 1 sự phá vỡ giả khỏi mô hình inside bar. Mô hình này luôn bắt đầu bằng 1 mô hình inside...
Các mô hình Price Action quan trọng cần phải biết. Các mô hình Price Action quan trọng cần phải biết- Các mô hình PA hay còn gọi là các “trigger”, “setup” hay “signal” cung cấp cho trader những dấu căn cứ xác đáng về sự dịch chuyển tiếp theo của...
Price Action là gì? Phương pháp giao dịch theo hành động giá (còn được gọi là Price Action Trading – viết tắt là PA) gồm nghệ thuật và kỹ năng giao dịch chỉ dựa trên dữ liệu giá mà không cần bất chứ chỉ báo, tin tức hay phân tích...