Hình thái giá Phần 2

0
887

Trade with Top Brokers

Hình thái giá Phần 2

Chúng ta tiếp tục với hình thái giá phần 2. Ở phần này chúng ta nghiên cứu thanh giá- Bar đơn.

PHÂN TÍCH THANH GIÁ – BAR ĐƠN:

1. BUB: Bullish Bar – bar Tăng – Đây là thanh giá(bar) có giá đóng cửa nằm trên giá mở cửa và nằm trên đỉnh khoảng ¾ thanh giá. Đóng cửa càng cao càng tốt.

Bullish bar- BUB
Bullish bar- BUB

2. BEB: Bearish Bar – bar Giảm – Đây là thanh giá(bar) có giá đóng cửa nằm dưới giá mở cửa và nằm dưới đáy khoảng ¾ thanh giá. Đóng cửa càng thấp càng tốt.

Bearish Bar- BEB
Bearish Bar- BEB

3. BUOB: Bullish outside bar – Thanh giá này có giá cao, cao hơn giá cao nhất của những thanh giá trước đó, và có giá thấp, thấp hơn giá thấp của những thanh giá trước đó. Giá đóng cửa mà nằm hơn ¾ trên đỉnh càng tốt. Đóng cửa càng cao càng tốt hơn.

Bullish outside bar- BUOB
Bullish outside bar- BUOB

4. BEOB: Bearish outside bar – Thanh giá này có giá thấp, thấp hơn giá thấp nhất của những thanh giá trước đó, và có giá cao, cao hơn giá cao nhất của những thanh giá trước đó. Giá đóng cửa mà nằm dưới ¾ đáy càng tốt. Đóng cửa càng thấp càng tốt hơn.

Bearish outside bar- BEOB
Bearish outside bar- BEOB

5. IB: Inside bars – Thanh giá này thì ngược lại với với những thanh “Outside”, vì có giá cao và giá thấp nằm trong lòng của thanh giá trước. Do đó không có khái niệm Tăng hay Giảm đối với thanh giá loại này. Thanh giá này thể hiện tính “lưỡng lự” tại thời điểm đó của các traders, có thể là chuẩn bị đảo chiều và cũng có thể là chuẩn bị tiếp tục xu hướng hiện tại. Các bạn thường thấy loại thanh giá này khi thị trường không xu hướng.

Inside bar
Inside bar

Inside Bar bản thân nó cho thấy thị trường đang trong giai đoạn consolidation, do đó tuỳ ngữ cảnh thực tế mà quyết định lệnh vào, chứ nó không có ý nghĩa là Reversal hay Continue… và Outside Bar tuỳ theo xuất hiện ở đâu, nếu ở swing high đối với BEOB thì là đảo chiều, nhưng nếu là BUOB thì khả năng tiếp tục….và ngược lại, tuỳ tình huống.

6. NB: Neutral bars – Đây là thanh giá trung hòa, có giá đóng cửa và mở cửa bằng nhau hay chỉ chênh lệch vài pips. Tính trung hòa càng cao hơn khi giá đóng và mở cửa càng gần nhau và giá đóng cửa nằm giữa thanh giá.

NB1

7. PB: Pinochio bars – Đây là thanh giá “rất nổi tiếng” mà các trader thế giới hay gọi là cái mũi của Pinochio(nếu các bạn có đọc cuốn truyện chú bé người gỗ, các bạn còn nhớ là khi chú bé càng nói dối thì mũi càng dài ra). Thanh giá này khi có giá mở cửa và đóng cửa nằm trong thanh giá trước và có thân giá dài và đưa ra ngoài giống như cái mũi của Pinochio, càng dài thì càng “dối”, “nói 1 đường, làm 1 nẻo”…Giao dịch thanh giá này dùng để “bắt đáy”, “bắt đỉnh” hay tại hỗ trợ/kháng cự. Chỉ cần khi bạn thực sự hiểu và áp dụng đúng ngữ cảnh khi giao dịch thanh giá này, bạn cũng đã rất rất thành công rồi, đây chính là thanh giá giải quyết mọi bài toán cho bạn.

Pin bar
Pin bar