Hiểu rõ hơn về Ngân hàng trung ương – Ngân hàng trung ương (Central bank) là gì?

0
1131

Trade with Top Brokers

Hiểu rõ hơn về Ngân hàng trung ương – Ngân hàng trung ương (Central bank) là gì?

Hiểu rõ hơn về Ngân hàng trung ương – Ngân hàng trung ương (Central bank) là gì?Ngân hàng Trung ương là gì?

Ngân hàng trung ương (Central Bank) là một tổ chức độc quyền và được đặc quyền kiểm soát việc sản xuất và phân phối tiền, tín dụng của một quốc gia. Trong các nền kinh tế hiện đại, ngân hàng trung ương thường chịu trách nhiệm xây dựng chính sách tiền tệ và đưa ra quy định cho các ngân hàng thành viên. Hiểu rõ hơn về Ngân hàng trung ương - Ngân hàng trung ương (Central bank) là gì?

Phân tích về Ngân hàng trung ương

Nhiều ngân hàng trung ương như Fed, không phải là cơ quan chính phủ và do đó thường độc lập về mặt chính trị. Tuy nhiên, ngay cả khi một ngân hàng trung ương không thuộc sở hữu hợp pháp của chính phủ, thì nó vẫn hưởng các đặc quyền và bảo vệ bởi luật pháp.

exness social trading 2 optimized

Đặc điểm quan trọng của một ngân hàng trung ương – phân biệt nó với các ngân hàng khác – đó là sự độc quyền hợp pháp, đặc quyền này cho phép ngân hàng trung ương phát hành séc và tiền mặt. Các ngân hàng thương mại tư nhân phải nhận quy định từ ngân hàng trung ương.

Lịch sử Ngân hàng Trung ương

Hai nguyên mẫu đầu tiên cho các ngân hàng trung ương hiện đại ngày nay là Ngân hàng Anh và Riksbank Thụy Điển, có niên đại từ thế kỷ 17. Thời điểm đó Ngân hàng Anh là nơi đầu tiên công nhận và thực hiện dịch vụ cho vay tiền cá nhân.

central-bank-traderviet-2. ​

Các ngân hàng trung ương khác như là Ngân hàng Pháp của Napoléon và ngân hàng Reichsbank của Đức, được thành lập để tài trợ các hoạt động quân sự đắt đỏ của chính phủ. Cũng đúng vào thời đó, các ngân hàng trung ương châu Âu tập trung vào mảng chiến tranh vì kiếm được rất nhiều tiền và làm giàu cho lợi ích của người chủ ngân hàng.

Chức năng của Ngân hàng Trung ương

Chức năng của Ngân hàng Trung ương rất đa dạng, tùy thuộc vào quốc gia, nghĩa vụ của các ngân hàng trung ương thường rơi vào ba lĩnh vực.

Thứ nhất, các ngân hàng trung ương kiểm soát và sử dụng nguồn cung tiền: phát hành tiền tệ, thiết lập lãi suất cho vay và phát hành trái phiếu. (Thông thường, các ngân hàng trung ương tăng lãi suất để làm chậm tăng trưởng và tránh Lạm phát, giảm lãi suất để thúc đẩy tăng trưởng, hoạt động công nghiệp và tiêu dùng). Theo cách này, họ quản lý chính sách tiền tệ để lèo lái nền kinh tế và đạt được các mục tiêu kinh tế đặt ra.

exness social trading 1 optimized

Thứ hai, họ điều chỉnh các ngân hàng thành viên thông qua các yêu cầu về vốn, các yêu cầu về dự trữ (điều này cho phép các ngân hàng có thể cho khách hàng vay, quy định thế chấp, giữ vốn trong ngân hàng là bao nhiêu…) và bảo lãnh tiền gửi thu lãi suất. Ngân hàng Trung ương cũng quản lý về dự trữ ngoại hối.

Cuối cùng, một ngân hàng trung ương cũng hoạt động như một người cho vay khẩn cấp cho các ngân hàng thương mại và các tổ chức khác, và thậm chí đôi khi là chính phủ. Ví dụ, bằng cách mua món nợ xấu của chính phủ, ngân hàng trung ương mang đưa ra các lựa chọn thay thế về thuế khi chính phủ cần tăng doanh thu.

Nguồn investopedia.com