Gói kích thích kinh tế 2100 tỷ USD của Hoa Kỳ dùng như nào?

0
398

Trade with Top Brokers

Gói kích thích kinh tế 2100 tỷ USD của Hoa Kỳ dùng như nào?

Để giúp Mỹ vượt qua cơn khủng hoảng kinh tế, Tổng thống Trump đã ký xác nhận “Đạo luật cứu trợ, hỗ trợ chống dịch Covid-19 và đảm bảo an ninh kinh tế” sau khi được Thượng viện (sáng 26.03) và Hạ viện (sáng 28.03) thông qua.

Vậy cụ thể gói kích thích hơn 2000 Tỷ $ đó ra sao? Đọc bên dưới nhé …

1️⃣ 301 tỷ USD được chuyển trực tiếp cho người dân Mỹ. Theo đó, mỗi người dân Mỹ có thu nhập dưới 75.000 USD/ năm được phát 1.200 USD và các hộ gia đình có thu nhập dưới 150.000 USD/ năm được nhận 2.400 USD, và 500 USD cho mỗi trẻ em. Có điều chỉnh giảm dần với những cá nhân hoặc hộ gia đình có thu nhập cao hơn.

2️⃣ 250 tỷ USD trợ cấp và bảo hiểm thất nghiệp, gia hạn thời gian hưởng trợ cấp từ 26 tuần lên 39 tuần, hưởng thêm trợ cấp 600 USD/ tuần trong 4 tháng.

3️⃣ Cho các công ty nhỏ vay 349 tỷ USD để trả lương cho nhân viên, thanh toán các khoản thuê.

4️⃣ 500 tỷ USD dành cho vay, bảo lãnh vay, hoặc đầu tư cho các doanh nghiệp, bang, hoặc đô thị chịu tác động bởi dịch.

5️⃣ 32 tỷ USD dùng để trả lương cho nhân viên ngành hàng không, vận tải hàng hóa và làm việc trong các công ty thầu.

6️⃣ 150 tỷ USD trợ cấp trực tiếp cho các bang. Số tiền này được phân bổ theo quy mô dân số của từng bang.

7️⃣ Gia hạn hoặc hoãn các khoản thuế phải nộp, trị giá 221 tỷ USD.

8️⃣ 340 tỷ USD chi bổ sung. Trong đó, 117 tỷ USD được dành cho các bệnh viện và dịch vụ chăm sóc cựu chiến binh, 25 tỷ USD dành cho bù đắp doanh thu các ngành vận tải công cộng.

Gói kích thích kinh tế 2100 tỷ USD Hoa Kỳ.

Nguồn : Economic_Infographics

Bình luận của bạn

Please enter your comment!
Please enter your name here