Giấy phép xây dựng-Building Permits

0
1103

Trade with Top Brokers

Housing Starts and Building Permits

Building Permits – Giấy phép xây dựng: Đo lường tổng các giá trị của các giấy phép xây dựng nhà ở mới vừa được đưa ra.

giayphepxaydungKhi chỉ số này tăng nó sẽ tác động tích cực đến đồng tiền của quốc gia đó, bởi vì khi có một giấy phép được đưa ra là một trong những giai đoạn đầu tiên của quy trình xây dựng nhà. Giấy phép xây dựng vì thế cũng giống như các chỉ dẫn cho các nhà đầu hoạt động trong thị trường xây dựng nhà ở.

Khi con số này tăng cao nó trở thành những tín hiệu cho nghành công nghiệp xây dựng tăng trưởng và thúc đẩy người ta cấp vốn tăng mức đầu tư vào thị trường này. Quan trọng hơn, hoạt động xây dựng nhà mới sẽ được tạo ra kích thích nền kinh tế phát triển, chủ nhà thì sẽ mua nhiều hàng hóa như là các thiết bị , dung cụ, đồ đạc cho ngôi nhà của mình, còn người xây dựng thì sẽ mua nguyên liệu và thuê mướn nhân công nhiều hơn để thỏa mãn nhu cầu.

Pepperstone được thành lập vào năm 2010 tại Úc. Pepperstone được quản lý bởi 2 tổ chức uy tín thuộc nhóm Tier 1 trong số các tổ chức quản lý tài chính trên thế giới là ASIC và FCA.

Ý nghĩa: Dùng để dự đoán sự thay đổi của GDP. Trong khi đầu tư nhà ở chiếm 4% GDP, tính không ổn định của nó chiếm phần nhiều hơn trong sự thay đổi GDP trong thời gian tương đối ngắn.

Nguồn: Bộ phận tính toán của Bộ thương mại.

Thời điểm phát hành: khoảng ngày 16 của tháng, lúc 7h30 sáng (7h30 tối giờ Việt Nam). Dữ liệu lấy từ tháng trước.

Mật độ: hàng tháng.

Xét duyệt: Dữ liệu được xét duyệt hàng tháng lầy từ 2 tháng trước đó để kết hợp thông tin chặt chẽ hơn. Những yếu tố mới thay đổi theo mùa được giới thiệu trong thág 2 với những thông tin có được từ tháng 1. Nó có hiệu lực ít nhất 3 năm, và không quan trọng lắm.

Housing Starts and Building Permits
Housing Starts and Building Permits

Bình luận của bạn

Please enter your comment!
Please enter your name here