Federal Funds Rate

0
625

Trade with Top Brokers

Federal Funds Rate

Nguồn: FED

Lãi suất mà các ngân hàng cho vay số dư ngoài dự trữ do Cục dự trữ quản lý cho các ngân hàng khác qua đêm.

Tăng = Tốt cho tiền tệ.

Công bố 8 lần mỗi năm.

Quyết định lãi suất này thường định giá cho thị trường do đó nó thường bị lấn át bởi báo cáo FOMC khi mà báo cáo này tập trung vào tương lai.

Lãi suất ngắn hạn là một biến số quan trọng trong định giá – các nhà đầu tư xem xét hầu hết các chỉ số đơn thuần nhằm dự báo lãi suất sẽ thay đổi ra sao trong tương lai

Các thành viên FOMC biểu quyết mức lãi suất. Các biểu quyết cá nhân sẽ được công bố trong thông cáo FOMC.

United States Fed Funds Rate
United States Fed Funds Rate

Cục Dự trữ Liên bang giữ lãi suất ở mức 0,25% trong cuộc họp tổ chức vào ngày 18 tháng 3 nhưng bỏ cam kết kiên nhẫn về tăng lãi suất đưa ra khả năng của chi phí vay cao hơn vào đầu tháng Sáu. Lãi suất ở Mỹ trung bình 6.04% từ năm 1971 cho đến năm 2014, đạt mức cao 20.00% tháng ba năm 1980 và mức thấp kỷ lục 0,25% vào tháng Mười Hai năm 2008. Lãi suất ở Mỹ mọi thời đại được báo cáo của Cục Dự trữ Liên bang .

Bình luận của bạn

Please enter your comment!
Please enter your name here